Compensatie eigen bijdrage kinderopvang

Hoogeveen – Het college compenseert de eigen bijdrage voor kinderopvang voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, voor zover het Rijk dit niet doet.

Daarmee zorgt het college voor duidelijkheid bij ouders die gebruik maken van kinderopvang en ook bij kinderopvangorganisaties. Verwacht wordt dat het Rijk ook voor de compensatie van deze groep ouders zal zorgen. Maar omdat ouders nu met deze vragen zitten, wordt voorgesteld niet op deze duidelijkheid te wachten. Sinds 16 maart is de reguliere kinderopvang gestaakt vanwege de coronacrisis. Ouders in niet-cruciale beroepen kunnen op dit moment geen gebruik maken van de opvang, maar betalen wel de gehele rekening aan de kinderopvangorganisatie. Een deel van die rekening heeft betrekking op de eigen bijdrage van ouders. Op dit moment staan tegenover het betalen van deze eigen bijdrage geen geleverde diensten.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord