Gezondheid

IC opnames stijgen minder snel maar bezetting neemt wel toe

Den Haag: Het aantal patiënten dat op de Intensive Care afdelingen zijn opgenomen bedraagt vandaag 24, daarmee zijn nu 1409 plaatsen bezet. Door uitbreiding zijn er nu 1900 IC-bedden beschikbaar voor coronapatiënten en 505 IC-bedden voor reguliere zorg.

De aantallen opnames op de IC nemen de laatste dagen minder snel toe, vandaag 24, zondag 25 en zaterdag 36. In de week daarvoor zat men dagelijks op 100 of meer. In werkelijkheid zijn het nu dagelijks 50-60 patiënten die op de IC terechtkomen maar het verschil ligt in patiënten die worden overgeplaatst naar de ‘gewone’ afdeling en het aantal sterfgevallen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is voorzichtig optimistisch.

De daling van het dagelijkse aantal opnames op de IC afdeling lijkt een positieve ontwikkeling maar er moet rekening worden gehouden met het feit dat er meer mensen voor kiezen om thuis, in aanwezigheid van hun geliefden, te sterven. Iets wat op de IC-afdelingen momenteel niet kan. Dat verklaard ook de sterk toegenomen drukte in de palliatieve zorg via de huisartsen.

Meer sterfgevallen:

Het aantal overledenen door het coronavirus ligt ook zeker hoger dan het door het RIVM aangegeven aantal. van 1861. Mensen die thuis, of in zorginstellingen zijn overleden, zijn vaak niet getest ook niet na het overlijden. RTL heeft cijfers van GeriMedica ingezien, die de patiëntendossiers van bijna de helft van de verpleeghuizen in Nederland beheren. Deze vermelden op 3 april 750 besmettingen en 915 mogelijke besmettingen. Bijna 200 patiënten zijn overleden waarvan 56 positief waren en 143 onder verdenking van besmetting. De getallen zou men kunnen verdubbelen gezien deze cijfers over de helft van de verpleeghuizen in Nederland gaan. Mensen van wie vermoed wordt dat ze zijn overleden door corona, maar niet getest zijn, komen niet in de cijfers voor. (Bron: RLTnieuws)

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) publiceerde vorige week cijfers van het aantal mogelijke ‘verborgen’ coronadoden. Het RIVM concludeert uit die cijfers dat er in de week van 19 tot 25 maart tussen 870 en 1181 meer sterfgevallen waren dan gemiddeld. Dat is het dubbele van het eerder bij het RIVM gemelde aantal coronadoden. (Bron: NOS) (Foto: Pixabay)

Geef een reactie