04-04-2020 RIVM: Aangescherpte richtlijnen voor IC

Den Haag: De afgelopen 24 uur zijn er 336 besmette patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn sinds gisteren 164 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden. 

In Drenthe zijn 56  coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Vrijdag waren dat 39 en donderdag 46.
 • Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 6.622 (+336)
 • Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.651 (+164)
 • Het totaal aantal positief geteste patiënten: 16.627 (+904)

Bron RIVM & GGD Drenthe Zie ook Data coronavirus in Nederland

Aangescherpte richtlijnen voor IC

Als er niet genoeg IC-bedden meer zijn, kan er mogelijk een situatie ontstaan waarbij niemand op de IC nog gereanimeerd wordt. Als het tekort aan bedden nog meer zou oplopen, zullen in het uiterste geval mensen van 70 jaar en ouder niet meer worden opgenomen. Dat staat in de verder aangescherpte richtlijn voor IC-artsen van de NVIC (Nederlandse Vereniging voor Intensive Care). De aanscherping is toegevoegd aan het al bestaande “draaiboek pandemie“.

Op dit moment geldt de zogenoemde Fase 2, dat betekent dat er nog voldoende IC-bedden beschikbaar zijn. Er wordt hard aan gewerkt om de IC-capaciteit nog verder uit te breiden naar een maximum van 2400. Meer is niet haalbaar en zal men moeten uitwijken naar Duitsland en/of moeten overgaan tot de aangescherpte maatregelen.

Door de coronacrisis hebben veel meer patiënten dan normaal een IC-bed nodig en volgens de NVIC moet de minister van Volksgezondheid besluiten wanneer van fase 2 naar 3, ook wel Code Zwart genoemd, wordt gegaan.

Code Zwart

Mocht de IC-capaciteit niet meer toereikend zijn voor het aantal coronapatiënten dan zal fase 3 in werking worden gesteld. Wanneer fase 3 in werking treed worden door middel van triage geen nieuwe patiënten op de intensive care opgenomen die weinig kans hebben om te overleven of een korte levensverwachting hebben. Het gaat om mensen met en zonder coronabesmetting met deze aandoeningen:

 • Hartstilstand waar niemand bij was, waardoor (te) veel schade is ontstaan
 • Ernstig trauma, waarbij de kans op overlijden meer dan 90 procent is
 • Ernstige brandwonden, waarbij de kans op overlijden meer dan 90 procent is
 • Ernstige en onherstelbare hersenaandoeningen
 • Uitgezaaide kanker, inclusief bloedkanker (leukemie) met een lage levensverwachting
 • Orgaanfalen (zoals hartfalen of longfalen) met een lage levensverwachting
 • Ziektes van het immuunsysteem (auto-immuunziektes) met een lage levensverwachting
 • Mensen die compleet hulpbehoevend zijn voor hun dagelijkse verzorging (CFS-score 7 of hoger)
 • Terminaal zieken

Doemscenario: Leeftijdsgrens

En als het beddentekort zo nijpend wordt dat zelfs met behulp van de bovenstaande criteria niet meer alle coronapatiënten kunnen worden behandeld, wordt er overgegaan tot een leeftijdsgrens: Patiënten van 70 jaar en ouder worden dan niet meer opgenomen.

Tegelijkertijd met de hiervoor genoemde leeftijdsgrens voor IC-opname moeten er ethische principes gaan gelden om te kunnen bepalen wie er nog een bed krijgt. De regels daarvoor bestaan nog niet en de NVIC verwijst daarvoor naar een richtlijn, die binnenkort door Artsenfederatie KNMG zal worden gepubliceerd.

Het kabinet en het ministerie van VWS zijn tegenstander van het stellen van leeftijdsgrenzen. Voordat de artsen van het NVIC dit doemscenario moeten instellen zal de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hier ook akkoord mee moeten gaan. Bronnen: NOS en Wikipedia

Deel dit bericht!

Geef een antwoord