Gemeente gaat 450 algemene graven ruimen kerkhof Hollandscheveld

Hoogeveen – De gemeente Hoogeveen gaat de oudste algemene graven op begraafplaats Hollandscheveld herbegraven. De begraafplaats raakt vol en de gemeente heeft geen grond rond de begraafplaats in eigendom om te kunnen uitbreiden. Op het vrijgekomen deel kunnen over enkele jaren nieuwe particuliere graven worden uitgegeven.

In 2019 is er een onderzoek geweest naar de beschikbare capaciteit op de begraafplaatsen in de gemeente Hoogeveen. Daaruit bleek dat de begraafplaats Hollandscheveld tot 2027 voldoende capaciteit heeft om nieuwe particuliere graven en nieuwe algemene graven uit te kunnen geven. Daarna is de begraafplaats vol.

Begraven in eigen dorp belangrijk Behoudens Noordscheschut, heeft ieder dorp in de gemeente Hoogeveen zijn eigen begraafplaats. Ieder dorp zijn eigen begraafplaats is altijd het uitgangspunt geweest. Uit het gesprek met Vereniging Hollandscheveld voor Plaatselijk Belang, uitvaartvereniging Hollandscheveld en Stichting Ter Aarde bleek dit uitgangspunt nog steeds erg belangrijk. Hierdoor is het sluiten van de begraafplaats in Hollandscheveld op termijn dan ook geen optie. Uitbreiden van de begraafplaats is ook niet mogelijk. De gemeente heeft geen gronden rondom de bestaande begraafplaats in eigendom. Uitbreiding van de begraafplaats kan dan ook alleen als gronden worden aangekocht en de bestemming van die gronden wordt aangepast door een bestemmingsplanprocedure. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Bovendien worden de exploitatielasten van de begraafplaatsen hoger, op het moment dat de begraafplaats wordt uitgebreid.

 

Rechtsongelijkheid

Daarnaast is er sprake van rechtsongelijkheid tussen particuliere graven en algemene graven. De rechten op particuliere graven kunnen worden verlengd. Grafbedekkingen van bestaande particuliere graven, urnennissen en/-kelders, worden echter meteen verwijderd op het moment dat de rechten niet worden verlengd. Grafmonumenten op algemene graven blijven staan, terwijl deze graven zonder uitsluitend recht maar voor een periode van 10 jaar worden uitgegeven. De her te begraven graven, ongeveer 450 stuks, zijn inmiddels zestig tot tachtig jaar oud. Dit zijn de oudste algemene graven, en dus zonder uitsluitend recht. Wethouder Erik Giethoorn: “Op dit moment is de noodzaak het grootst deze rechtsongelijkheid weg te nemen op begraafplaats Hollandscheveld. Ook op andere begraafplaatsen is er het voornemen op termijn grafmonumenten van algemene graven te verwijderen”.

Zorgvuldige aanpak, respectvolle werkwijze

De voorbereiding voor herbegraven en het herinrichten kost tijd. De grond op een heringericht gedeelte van een begraafplaats moet een aantal jaren rusten voordat deze in gebruik genomen kan worden. Om deze reden is het noodzakelijk vroegtijdig te beginnen met de voorbereidingen van de voorgenomen herbegraving en herinrichting. Erik Giethoorn: “Er wordt zeer zorgvuldig gehandeld en nabestaanden worden opgezocht en benaderd. De stoffelijke resten worden op respectvolle en piëteitsvolle manier opgegraven en herbegraven in een verzamelgraf. Ook komt er een herdenkingsplaats voor de 450 herbegraven graven. De kosten voor het herbegraven van stoffelijke resten in het verzamelgraf worden niet verhaald op nabestaanden. De historische graven in dit gedeelte van de begraafplaats krijgen een herbestemming.

Er is een inventarisatie gemaakt door Albert Metselaar van namen  op het betreffende grafveld .GRAFVELD

 

Deel dit bericht!

Geef een reactie