Lifelines gaat Coronavirus onderzoek doen

Het coronavirus COVID-19 houdt de wereld in zijn greep. Omdat het een nieuw virus is, is er nog weinig over bekend. Lifelines hoopt samen met de hulp van 135.000 Noord-Nederlanders de kennis over het coronavirus te vergroten. 

Zo doen we dat

Lifelines en NEXT-deelnemers ontvangen de komende tijd wekelijks een vragenlijst. We vragen hen of ze in de afgelopen 7 dagen klachten hebben gehad die zouden kunnen wijzen op coronavirus, of ze ziek zijn (geweest) en in welke mate. Omdat lifelines wil leren begrijpen hoe het kan dat sommige mensen ernstig ziek worden, stellen ze ook vragen over medicatiegebruik, en of men andere ziekten heeft. Daarnaast vragen ze naar hun welzijn en leefstijl.

Risicofactoren

De wekelijkse vragenlijsten worden verstuurd naar deelnemers van de onderzoeksprogramma’s Lifelines en NEXT. Hun antwoorden worden gecombineerd met eerder verzamelde data, waaronder ook genetische informatie. Hoofdonderzoeker prof. dr. Lude Franke, Hoogleraar Genetica licht toe: “Met dit onderzoek willen we zien of er verschillen in het DNA te vinden zijn tussen mensen die ernstig ziek zijn geworden door het coronavirus en mensen die milde symptomen hebben gehad.”

Invloed op welzijn

Tevens wordt met dit onderzoek onderzocht in hoeverre het coronavirus invloed heeft op het welzijn en welbevinden van de Noorderlingen. Worden mensen somber of angstig? Heeft dit effect op hun eetgedrag en gezondheid? Hoe raakt het hun dagelijkse leven, waaronder het werk? En wat voor effecten gaat dit op de langere termijn hebben?

Verspreiding in kaart

Dankzij dit onderzoek wordt ook in kaart gebracht hoe de verspreiding van het coronavirus over de komende maanden in de drie noordelijke provincies verloopt. Deze kennis kan helpen om in de toekomst bij andere infectieziekten nauwkeuriger te kunnen voorspellen wat er zal gebeuren.

Noord-Nederland bundelt haar krachten

Het Lifelines corona-onderzoek is een gezamenlijk initiatief van het UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Aletta Jacobs School of Public Health en Lifelines. Het wordt mede mogelijk gemaakt door de Universiteit van het Noorden, een collectief van noordelijke kennisinstellingen. Lifelines-bestuurder Bert-Jan Souman: “Het is bijzonder om te zien wat we gezamenlijk op zo’n korte termijn hebben georganiseerd. We bundelen onze krachten om de kennis over het coronavirus te vergroten en met wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan onze maatschappij.”

Meer informatie en vragen via LIFELINES

Deel dit bericht!

Geef een antwoord