Zorgteam voor psychisch kwetsbare mensen

Hoogeveen krijgt een Optimaal Leven Team. Het college gaat akkoord met de voorwaarden voor een subsidie van ZonMw, een instelling die met subsidieprogramma’s ontwikkeling en praktische toepassing op het gebied van preventie, zorg en gezondheid stimuleren en financieren.

Er komen drie van dergelijke teams in Drenthe. De andere komen in Emmen en Assen. Hoogeveen draagt 22.000 euro bij in de vorm van een beleidsadviseur voor de regionale projectgroep.
Een Optimaal Leven Team maakt het mogelijk om mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid zorg en ondersteuning op maat te bieden, waardoor medisch en maatschappelijk herstel hand in hand gaan. Daarmee kan een Optimaal Leven Team een belangrijke bijdrage leveren aan beschermd wonen en de aanpak rond personen met verward gedrag.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord