Strakke discipline doorslaggevend in strijd tegen het Coronavirus

Hoogeveen: In het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het Covid-19 virus, afgelopen donderdag, heeft Prof. Dr. Jaap T. van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), zeer duidelijk gemaakt dat de medewerking aan de afgekondigde maatregelen die tot nu toe zijn genomen, doorslaggevend zijn in de strijd tegen het Covid-19 virus.

Zonder de maatregelen waren de besmettingen, en het aantal patiënten, zodanig toegenomen dat de capaciteiten van de ziekenhuizen nu waren overschreden. Er zouden geen IC plaatsen genoeg zijn, voorraden ontoereikend en het aantal sterfgevallen hoger.

Isolement

In het begin van de pandemie was de besmetting 1 op 2 tot 3, hetgeen uitbreiding (minimaal verdubbeling) betekende. De maatregelen die tot nu toe zijn genomen heeft het cijfer teruggebracht naar ongeveer 1 op 1. Indien besmette personen in (zelf) isolatie gaan, en daarbij ook hun familieleden, dan zou dit besmettingscijfer onder de 1 komen waarmee het virus langzaam zal afnemen en uiteindelijk zal uitsterven.

Kort samengevat betekend het dat de bestrijding op de de goede weg is al zijn de cijfers niet voor 100% vaststaand. Het is dan ook uiterst belangrijk om aan de bekende maatregelen te voldoen en de ingeslagen weg te volgen zodat extra maatregelen niet nodig zijn! Want als het aantal besmetting binnenkort niet zal afnemen dan blijft er weinig meer over dan strengere maatregelen.

Kortom: Het is doorslaggevend dat u de maatregelen die u zelf kan treffen om overdracht van het virus te voorkomen hanteert:

  • Was regelmatig uw handen met zeep
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Blijf niezen in de elleboog
  • Schud geen handen
  • Mijd sociale contacten
  • Werk zoveel mogelijk thuis
  • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar
  • Voelt u zich niet fit, blijf dan thuis
  • Bel uw huisarts pas als de klachten verergeren

Opvallend

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), zei vrijdagavond in het tv-programma Jinek dat het is opgevallen dat 80% van de patiënten die door het virus zijn getroffen en op de IC-afdeling terechtkomen, overgewicht hebben. Dergelijke berichten kwamen eerder ook uit China.

Gommers verwacht dat de kritische grens voor de IC-afdelingen waarschijnlijk zondag zal worden bereikt. In prognoses is men uitgegaan van 1 april maar dagelijks komen er momenteel 100 of meer patiënten op de IC-afdelingen bij. Opschaling naar meer IC-bedden dan de huidige 1150 is dan ook noodzakelijk.

Er wordt gevreesd dat er dan onvoldoende beademingsapparatuur beschikbaar is. Deze is besteld maar wereldwijd is men op zoek naar deze apparaten. Gommers ziet het idee om 2 patiënten op 1 machine aan te sluiten als een uiterste noodoplossing. Een ander probleem voorziet hij in voldoende IC-personeel, er is namelijk al jarenlang een tekort.

Beademingsapparatuur

Philips heeft zaterdag 100 beademingsapparaten vanuit de USA, geleverd aan Nederland, de eerste levering van een bestelling van 1.000 stuks. Het bedrijf heeft de productie van deze toestellen opgeschroefd van 1 tot 2 duizend in de week en zal het proces nog eens verdubbelen. Philips maakt ook nog eens duizend patiëntbewakingssystemen voor Nederland.

Actuele informatie en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op de website van de Rijksoverheid of het RIVM

Deel dit bericht!

Geef een antwoord