Nieuwe noodverordening Veiligheids Regio Drenthe

Assen: Afgelopen donderdag is een nieuwe noodverordening ingesteld door de VRD (Veiligheids Regio Drenthe). Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Drenthe, te weten Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en De Wolden.

De maatregelen komen in grote lijnen overeen met hetgeen dat afgelopen maandag door het kabinet is ingesteld. Een greep uit de noodverordening.

Verboden samenkomsten en evenementen

1. Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op de volgende samenkomsten, mits de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon:

  • a. wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn, alsook vergaderingen van de StatenGeneraal;
  • b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn;
  • c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn;
  • d. samenkomsten waarbij het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden als bedoeld in artikel 6 van de Grondwet wordt uitgeoefend, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn.

3. Evenementen zijn tot 1 juni 2020 verboden.

Niet in acht nemen veilige afstand

1. Het is verboden zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter.

2. Dit verbod is niet van toepassing op:

  • a. personen die een gezamenlijke huishouding vormen;
  • b. kinderen tot en met 12 jaar die samenspelen; al dan niet onder toezicht van één of meer van hun ouders of anderen die daarbij zelf als volwassenen onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen.

Zie de volledige noodverordening op de site van de VRD

Deel dit bericht!

Geef een antwoord