Algemeen

Financiële situatie gemeente Hoogeveen en CJG

Hoogeveen – De financiële situatie van de gemeente Hoogeveen is op veel plekken onderwerp van gesprek. Ook bij inwoners zijn er zorgen over het sociaal domein en specifiek over het Centrum Jeugd en Gezin (CJG); krijgen mensen met een hulpvraag nog wel de zorg die ze nodig hebben?

Sommige jeugdigen en gezinnen hebben specialistische zorg nodig. Natuurlijk blijft ook nu specialistische hulp beschikbaar voor die kinderen en gezinnen. Het bieden van jeugdhulp is immers een wettelijke taak. Echter, het valt op dat alle CJG-partners het belang zien van normaliseren in plaats van problematiseren. Het vergroten van de eigen kracht van gezinnen is een belangrijk speerpunt van de Jeugdwet en van het CJG. Het CJG heeft een sterk voorliggend veld waar veel hulpvragen opgevangen kunnen worden. ‘Kortdurend en licht waar mogelijk, specialistisch waar nodig’ blijft nu ook de visie. Door daar nog meer op in te zetten, willen ze zwaardere jeugdhulp voorkomen en blijft de jeugdhulp betaalbaar.

Geef een reactie