Algemeen

Duurzaamheidsproject RSG Wolfsbos levert frisse ideeën op

Hoogeveen – Jaarlijks wordt in klas 4 vwo van RSG Wolfsbos een project uitgevoerd met een thema dat aansluit bij actuele vraagstukken. Leerlingen werken in teams als een adviesbureau voor een bedrijf dat een opdracht uitschrijft. Dit jaar werd via Bart Hansma van Platform WOW, de Provincie Drenthe gekozen als opdrachtgever. Dit leverde een brede opdracht op over duurzame grond-, weg- en waterbouw (GWW).

Teamwork
Onder begeleiding van een docent werd per groep een uniek idee bedacht. Leerlingen gingen vervolgens als team zelfstandig aan het werk binnen de geschetste kaders. Er werd informatie gezocht op internet maar ook in de (eigen) omgeving. Tevens werden bedrijven en universiteiten benaderd voor extra informatie. Begeleidend docent Marc van der Zalm van RSG Wolfsbos licht toe: “Het was mooi om te zien hoe gedreven en georganiseerd de leerlingen bezig waren en hoe serieus de ideeën uitgewerkt werden.”

Gedegen jury
Na vier dagen met het project bezig geweest te zijn, bereidden de groepen zich voor op de eindpresentatie, in de raadzaal van gemeente Hoogeveen. De jury bestond uit twee personen van de Provincie, de coördinator Projecten Wegen en Vaarwegen de heer Gerrit Jansen en de heer Jan de Klerk, senior projectleider GWW. Als derde jurylid schoof de heer Wietse ter Veld aan, hij is projectleider Green Planet. De rol van dagvoorzitter werd waargenomen door mevrouw Monique Pas van het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid, IVN.

Kritische vragen
Zes groepen hebben zich met deze opdracht beziggehouden, één groep heeft duurzaamheid van de eigen school onderzocht. Alle groepen gaven een indrukwekkende presentatie voor de jury, de andere leerlingen en belangstellende ouders. De jury stelde na afloop kritische vragen maar was over het algemeen erg lovend over de originaliteit en kwaliteit van de getoonde adviezen. Uiteindelijk is er een top-3 gekozen en vond er een prijsuitreiking plaats. Elke deelnemer kreeg een aardigheidje van de Provincie en een oorkonde (IVN). De groep leerlingen met het meest aansprekende advies verdiende een bioscoopbon. De heer Jansen gaat de adviezen van de top-3 meenemen in een vervolgtraject aangezien men heel blij is met frisse ideeën van de volgende generatie. Foto: RGS Wolfsbos

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: