Jeugdfonds Sport & Cultuur

Veel kinderen uit de gemeente Hoogeveen volgen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur zwemlessen of zijn lid geworden van een sportvereniging en/of culturele organisatie. Steeds meer ouders weten het fonds te vinden. De gemeente Hoogeveen vindt dat alle kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om aan sport- en cultuuractiviteiten deel te nemen. Daarom werkt de gemeente samen met het

Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe

.

Werkwijze van het fonds
Sommige kinderen kunnen niet deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten, omdat het niet gefinancierd kan worden door de ouders. Het Jeugdfonds biedt gezinnen met een laag inkomen op een praktische manier hier een oplossing voor. Via een intermediair, zoals de sportfunctionaris, kan een gezin per kind een aanvraag doen. Het fonds zorgt, zodra de aanvraag is goedgekeurd, voor de financiële afhandeling met de sport- of cultuuraanbieder. Dit doet het fonds door betaling van de contributie en in sommige gevallen door waardebonnen voor kleding en/of materialen.
Voor wie?
Het Jeugdfonds is bestemd voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar die om financiële redenen geen zwemles kunnen volgen, geen lid kunnen zijn van een sportvereniging, muziekschool of andere instelling voor kunstbeoefening.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sportief Hoogeveen via het e-mailadres sport@hoogeveen.nl.
Deel dit bericht!

Geef een antwoord