Het dure nieuwe schooljaar staat weer voor de deur!

Hoogeveen – Basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn kosteloos in Nederland, maar scholen mogen wel een vrijwillige bijdrage vragen van ouders. In de praktijk worden ouders voor aanvang van een nieuw schooljaar vaak geconfronteerd met een flink bedrag aan school gerelateerde kosten. Het vrijwillige karakter hiervan is niet altijd even duidelijk.

Het gaat dan bijvoorbeeld om een ouderbijdrage, voor een schoolreis of de aanschaf van een laptop. Niet alle ouders kunnen dit betalen. Omdat zij willen dat hun kinderen gewoon mee kunnen doen, voelen velen onder hen een enorme druk om dit wel te betalen. Stichting Leergeld Nederland vraagt vanaf 1 juni 2018, tijdens de Landelijke Leergeld Dag, aandacht voor deze problematiek. Leergeld roept scholen op om hier verantwoordelijkheid in te nemen en er, eventueel samen met Stichting Leergeld, voor te zorgen dat álle kinderen mee kunnen doen.

Scholen verplichten ouders nog te vaak om ICT-middelen aan te schaffen. Soms is daarbij sprake van verplichte winkelnering en lang niet altijd wordt hierbij de mogelijkheid tot gespreide betaling geboden. Hiernaast blijkt dat de vrijwilligheid van ouderbijdragen niet altijd even duidelijk gecommuniceerd wordt. Er zijn voorbeelden van scholen die leerlingen uitsluiten van schoolreisjes of andere activiteiten, wanneer de bijdrage daarvoor niet betaald kan worden.

“In elke schoolklas zitten gemiddeld 2 of 3 kinderen die opgroeien in armoede. Scholen moeten zich ervan bewust zijn dat niet alle ouders de gevraagde bijdragen kunnen betalen. Er zijn ouders die ver gaan om de ‘verplichtingen’ van school te kunnen voldoen. Zij voelen een enorme sociale druk. Dat gaat soms ten koste van andere noodzakelijke uitgaven, zoals huur, en soms steken ze zich zelfs in de schulden”, aldus Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland.

Leergeld Hoogeveen
Stichting Leergeld Hoogeveen is actief voor kinderen uit minimagezinnen uit de gemeente Hoogeveen. Leergeld ondersteunt hen bij de betaling van schoolreisjes, werkweken, een laptop of fiets. Zodat kinderen niet aan de zijlijn hoeven te blijven staan, maar zich kunnen ontwikkelen. In 2017 heeft Stichting Leergeld Hoogeveen bijna 200 kinderen kunnen helpen.

Stichting Leergeld Hoogeveen introduceert het schoolspullenpasje
Op maandag 4 juni heeft de Stichting Leergeld Hoogeveen in de winkel van
!Pet/The Readshop het nieuwe schoolspullenpasje gepresenteerd. Met dit pasje kunnen scholieren op het Voortgezet Onderwijs, die onder de doelgroep vallen, schoolspullen kopen. Het Schoolspullenpasje is een initiatief van Stichting Leergeld Hoogeveen in samenwerking met !Pet/The Readshop.

Informatie over Leergeld Hoogeveen kunt u vinden op Leergeld.nl

Bovenste foto: Marga Rouwhorst van de Stichting Leergeld Hoogeveen en Toni Melenhorst
van !Pet/ReadshopXL

onderste foto: Marga Rouwhorst en wethouder Gert Vos

Deel dit bericht!

Geef een antwoord