Aangekondigde veranderingen op ziekenhuislocatie Hoogeveen per 6 april gaan gewoon door

Hoogeveen – Treant heeft vragen gekregen van de SP over de aangekondigde sluiting van de Spoedeisende Eerste Hulp op ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen conform het plan Zorg voor de Regio.

De aangekondigde veranderingen per 6 april gaan gewoon door meld treant op hun site. Volgens treant is er de noodzaak om mensen en middelen te concentreren. De spoedeisende hulp in Hoogeveen wordt op 6 april omgevormd tot basisspoedpost. Op de basisspoedpost kunt u terecht na verwijzing door uw huisarts of de huisartsenpost. De basisspoedpost is zeven dagen per week open van 8.00 tot 23.00 uur voor niet levensbedreigende situaties zoals een sportblessure, een botbreuk of een snijwond.

Patiënten bellen huisarts, huisartsenpost of 112

In levensbedreigende situaties belt u altijd 112. Heeft u een klacht die niet kan wachten, maar die niet direct levensbedreigend is? Bel dan altijd eerst met uw huisarts. Doordeweeks kan dit tussen 08.00 uur – 17.00 uur. Buiten kantoortijden en in het weekend belt u met de huisartsenpost 0900-9229 (Groningen) of 0900 – 112 0 112 (Drenthe).

Onderstaand de vragen van de SP

Aan de Raad van Bestuur van Treant

Onderwerp: Heroverweging besluit SEH Bethesda

Datum: 18 maart 2020

Geacht Bestuur,

Nederland is in crisis vanwege het corona virus. We zetten alles op alles om het aantal besmettingen omlaag te brengen zodat slachtoffers zo nodig behandeld kunnen blijven worden. Ook voor Hoogeveen en de regio is de situatie uiterst zorgelijk. Het ligt in de lijn der verwachting dat het virus voor flink wat ziekenhuis opnames zal kunnen gaan zorgen. Iedereen, ook in de zorg, zet zich schrap. Ook wij leven mee met iedereen die werkzaam is in die zorg.

Toch denken wij dat het van belang is het volgende onder uw aandacht te brengen.

Zoals bekend hebt u ervoor gekozen het ziekenhuis Bethesda af te bouwen. Een volgende stap staat voor 6 april op het programma. De afdeling Spoedeisende hulp (SEH) wordt een basisspoedpost die zeven dagen per week van 08.00 tot 23.00 uur geopend zal zijn voor niet-levensbedreigende situaties, zoals een botbreuk of een snijwond. Op die manier zou het schaarse personeel beter ingezet kunnen worden en minder hoeven te wachten op patiënten die niet komen.

Op 6 april bent u voornemens de reorganisatie van de SEH door te voeren. De spoedeisende hulp is dan alleen nog in Emmen beschikbaar.

Naar onze mening blijft deze reorganisatie een omstreden zaak. Voor iedereen dient naar onze mening een volwaardig ziekenhuis bereikbaar te zijn. Onze fractie krijgt daar nog steeds vragen over, maar nu ook over de reorganisatie bij de SEH in het licht van de huidige crisis.

Op dit moment staan onze inwoners voor een heel andere situatie nu het corona virus ook in Drenthe c.q. Het Noorden slachtoffers maakt. We vragen ons ten zeerste af of het wenselijk is, juist nu, de capaciteit van ziekenhuis Bethesda niet te benutten. Een eventuele toestroom van patienten met ernstige ademhalingsproblemen ligt immers in de lijn der verwachtingen. Patienten die nu naar Emmen vervoerd zullen moeten worden als uw reorganisatie plan uitgevoerd gaat worden. Uit gesprekken die wij enkele maanden geleden met ambulance medewerkers hebben gevoerd bleek dat er nieuwe ambulances klaar stonden, maar dat vacatures niet altijd meteen konden worden ingevuld, mede vanwege de noodzakelijke opleidingstijd. Toen al zorgwekkend nieuws qua haalbaarheid aanrijtijden.

Naar wij begrepen hebben is het de bedoeling de huisartsenpost in Hoogeveen in te richten voor de eerste opvang van mogelijke corona patienten uit heel Drenthe. De logica ontgaat ons dan dat gelijktijdig de mogelijkheid deze mensen zo nodig in Bethesda verder te behandelen en/of op te nemen zou moeten verdwijnen.

Wij zijn er ons van bewust dat we niet over alle relevante gegevens beschikken. We weten niet in hoeverre het haalbaar is zo kort voor een mogelijke crisis alsnog de planning te veranderen. Toch vragen wij u dringend de sluiting van de SEH Bethesda te heroverwegen, mogelijk op te schorten en in ieder geval geen onomkeerbare stappen te zetten.”

Hoogachtend

namens de SP-fractie

Jutta van den Oord

Deel dit bericht!

Geef een antwoord