De overheid kan het nooit goed doen

Wat de overheid ook doet; hoe de overheid ook doet; met wie de overheid het doet…. ze doet het toch nooit goed. Normaal bezong dat verschijnsel al eens, al ging het toen niet specifiek over de overheid. Vandaag draag ik het op aan alle overheden in ons land. Geheel tegen mijn gewoonte in breek ik daarom een lans voor de overheid. De landelijke, de provinciale én de lokale overheid. Dat is een unicum en ik hoop dat het een unicum zal blijven.

door Frits Kappers


Nederland is gedeeltelijk op slot gezet. Aanvankelijk was ik stomverbaasd, zelfs verontwaardigd, dat de scholen open blijven. Als je een dijk aanlegt, moet je zorgen dat die dijk dicht zit en niet om de paar kilometer enorme gaten vertoont. En dat is natuurlijk precies wat er gebeurt zolang de scholen open blijven.

Een huisarts reageerde op mijn boosheid met de melding: Deze patiëntengroep (de scholieren) gaat ons  niet overspoelen in de ziekenhuizen, en het land moet blijven draaien. Beleid is spreiden, niet stoppen. Daarbij is over de besmettelijkheid van kinderen nog onvoldoende bekend.

Het land moet blijven draaien. De winkels moeten kunnen leveren, ziekenhuizen moeten zorg kunnen bieden. De mensen die de beslissingen moeten nemen balanceren als het ware op hun blote voeten op een vlijmscherp samoerai-zwaard. Ze komen er gegarandeerd niet zonder pijnlijke sneden in hun voetzolen af. Wat ze ook beslissen, niks is goed op het moment.

Het eerste streven was er op gericht het virus in te dammen. Bedenk hierbij dat de eerste besmetting werd gemeld op 1 december 2019. Voordien was er nog nooit een Covid-19 virus gesignaleerd. Er is dan ook vreselijk veel onbekend en heel weinig bekend. Indammen is niet gelukt. Onruststokers als Geert Wilders en Thierry Baudet gingen meteen vol op het orgel. Ze doen wat het makkelijkst is: schimpen en tieren en daarmee leveren ze een allesbehalve constructieve bijdrage aan de strijd tegen het virus. Je zou zelfs kunnen beweren dat zij daardoor momenteel naast Corona het grootste gevaar voor de volksgezondheid zijn. Aangezien ze tweedracht zaaien, waar eendracht nodig is.

Het beleid is er nu op gericht om de stijging van het aantal besmettingen af te remmen, teneinde voldoende ziekenhuiscapaciteit te kunnen handhaven om de mensen, die door het virus in acuut levensgevaar komen, te kunnen helpen. De virologen, de microbacteriologen, specialisten en huisartsen lopen op eieren en dan moeten ze maar hopen dat het geen spitsroeden lopen wordt. Ik heb geen idee hoeveel men echt weet en hoeveel men beslist niet weet, maar ik vertrouw er wel op dat ze allemaal hun stinkende best doen om deze crisis tot een goed einde te brengen.

Daar zijn u, zeer gewaardeerde lezer, en ik bij nodig. Wij moeten beseffen dat in een kakelend kippenhok geen orde te brengen valt. Wij moeten beseffen dat sociale onthouding gekoppeld aan een overdreven persoonlijke hygiëne de sleutel is tot onze eigen veiligheid. Blijf bij elkaar uit de buurt en hou op te schimpen en onheilsverhalen te twitteren of op Facebook te spugen. We zitten met zijn allen in hetzelfde schuitje en ook al vertrouw je de schipper en de bemanning misschien niet, bedenk dat je het zelf beslist niet beter zou doen. Muiterij betekent per definitie de ondergang van schip en bemanning.

Of je het nou leuk vindt of niet: we zullen moeten leven met de onzekerheid van nu. We worden geconfronteerd met onze nietigheid op het moment dat we bang zijn voor een microbe van een paar micrometer. In de supermarkten is te zien wat dat met ons volk doet. Niks saamhorigheid, graai, graai, graai voordat het vak leeg is. Met zulke gasten aan boord is het zwaar schipperen. En toch moet het schip bij lager wal weg. Daarom breek ik een lans voor de overheid en roep ik iedereen op om te doen wat het belangrijkste wapen – op dit moment – is: hou voldoende afstand van elkaar en besef dat je donders goed weet hoe je moet handelen om zo min mogelijk besmettingsgevaar te lopen.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord