Onderzoek naar de geschiedenis van de seksindustrie in Hoogeveen

Hoogeveen: Ronald Wilfred Jansen; “Ik ben bezig een boek te maken over de geschiedenis van de seksindustrie in Hoogeveen van de oudste tijden tot nu. Het oudste beroep van de wereld is van alle tijden, echter de bronnen zwijgen nagenoeg. Ik hoop dat het via dit bericht relevante bronnenmateriaal, informatie en foto’s van lezers oplevert over dit wat ongemakkelijk voelende onderwerp.”

“Tot de jaren 1970 melden veel kranten niets wezenlijks over sekswerkers in Hoogeveen en haar achtergronden. Ook de gemeente Hoogeveen hield dit in de 19e eeuw en begin 20e eeuw liever onder de pet en vermeldt in haar jaarverslagen dat in Hoogeveen geen (buitenlandse) prostituees werkten, terwijl een krant als de Provinciale Drentsche en Asser courant regelmatig verhaalde over de problemen met prostitutie en de “huizen van ontucht”. In de 19e eeuw waren er “pikante photographieën voor Heeren” in omloop in o.m. Hoogeveen, echter vieze plaatjes die zijn gevonden in de nalatenschap van grootvader of grootmoeder belanden eerder in de vuilnisbak, dan in een streekmuseum, die Hoogeveen overigens niet meer heeft.

De strenge burgerlijke en kerkelijke moraal zal het stilzwijgen hierover hebben bevorderd.
De kranten in Hoogeveen melden ook niets over internationale bewegingen tegen de prostitutie, zoals “Voor Eer en Deugd” en de “Nederlandsche Vereeniging tegen Prostitutie”. Overigens waren veel van dergelijke clubs tegen de verplichte controle door artsen van prostituees omdat dit in strijd zou zijn met de liberale vrijheidsbeginselen. Veelal zag men de oorzaak niet in de armoede en slechte behandeling, maar in het zedelijke verval van mensen.

Niet zozeer in de openbaarheid, maar wel ondergronds was er activiteit in Hoogeveen. Op het terrein van het bedvogelen gebeurde dus wel wat in Hoogeveen. De weledele heer van Echten kon blijkbaar niet stilzitten en runde in de 17e eeuw een bordeel in zijn herberg “Den Claerenberg”die stond op de plaats waar nu de Raadhuisstraat de huizenrij aan de Hoofdstraat doorbreekt: de woning die we in Hoogeveen kennen van ansichtkaarten als het huis van Eleveld. Mijn hypothese is dat in Hoogeveen ook in de 19e eeuw veel armoede en veel scheepvaart was en daarom hier prostitutie was. Toch blijven de bronnen nagenoeg zwijgen.

Enkele kranten van buiten Hoogeveen melden dat er in de begin 20e eeuw ook pikante foto’s in Drenthe te koop waren van dames al dan niet in een kluitje verwikkeld. Was er aandacht voor de gevaren van ongezonde seksuele activiteiten ? De gezondheidszorg stond toen nog op een laat pitje, maar soms wees een advertentie op een arts die geslachtsziekten behandelde. Zo was in de 19e eeuw Syfilis een ernstig probleem. Ook Vincent van Gogh die in 1883 in Hoogeveen vertoefde leed aan deze geslachtsziekte mogelijk opgelopen in Amsterdam.

Keer op keer moesten alle onderdrukte emoties toch een uitlaatklep vinden. In de jaren 1930 begon de handel in seksspeeltjes. Een verschijnsel dat nog steeds opgang vindt. In de beginjaren hield men jongens en meisjes strikt gescheiden, maar vrijer holen bleven. In 1924 was “De Boeten”, een complex noodwoningen, in Hoogeveen berucht als “bron van onzedelijkheid”. De zeden zijn in de loop der jaren veranderd. In de jaren 1950 werd een jongeman veroordeeld omdat ie handelde in vieze plaatjes, terwijl nu op internet alles te zien is. Het uiterlijke aanzien van de seksindustrie is dus ook veranderd, ook in Hoogeveen.

Ik verneem uit mondeling bronnen dat er in de jaren 1960 een seksboot lag aangemeerd in het kanaal aan het Alteveerse Opgaande (nu: Alteveerstraat). Met rood schijnende spoorweglampen kondigen de sekswerkers op het schip aan dat ze paraat stonden om hun cliënten te ontvangen. Eind jaren 1960 vertoonde de bioscoop in Hoogeveen al seksfilms die meer inhielden dan serene alpenweiden en waren er ook reeds postorderbedrijven voor “gummi waren” voor dames en heren. In de jaren 1970 reed de pornobus met geblindeerde ramen van Hoogeveen naar Groningen, waar hitsige buspassagiers op zoek gingen naar  prostituees, sekswinkels als Christine le  Duc en seksbioscopen die in Hoogeveen ontbraken. Hopelijk waren ze op de hoogte van de in de jaren 1970 opkomende voorlichtingsboekjes en sekscatalogussen zodat ze niet al vragenderwijs op het juiste adres moesten belanden.

Berucht waren de “Zeven Zaligheden” in de omgeving van Noordscheschut in de jaren 1970. Bekend zijn ook de pornoblaadjes in de jaren 1970 die met rode oortjes werden gekocht door jongelieden en ouderen samen met een bovenliggende krant, om niet op te vallen.  In de jaren 1970 was er een groot bordeel in Nieuweroord waar klanten van heinde en ver kwamen, in de regio bekend als Huize Thecla. Aan de Schutswijk stond ook een huis der zonden. De grotere tolerantie uitte zich ook in advertenties waar mannen contact zochten met mannen.

Blijkbaar zijn er ook plannen geweest om op een industrieterrein in Hoogeveen een bordeel in te richten. Sauna’s in de jaren 1980 maakten duidelijk: dit is geen sekshuis. Of wel ?

Ook een nieuw verschijnsel. In de jaren 1980 kwamen de betaalde sekslijnen in opkomst, evenals de sekspostorderbedrijven  voor ondermeer lingerie en seks contact advertentie bedrijven. Gigolo’s hielden dames (op leeftijd) gezelschap, ook tijdens etentjes en zo.

Vage bronnen zijn echter niet genoeg. Hoewel krantenadvertenties wat informatie geven, waaronder advertentie van seksthuiswerkers in de jaren 1980 aan de Eiber. Begin jaren 2000 was er een soort massage annex sekswinkel in de Grote Kerkstraat in Hoogeveen. Echter ik heb meer betrouwbare bronnen nodig om een en ander te verifiëren en te onderbouwen. Ik hoop dat ik middels deze oproep van de lezer meer bronnen krijg doorgespeeld die ik kan inzien. Ook hoop ik dat de lezer mij info en foto’s over de geschiedenis van de seksindustrie in Hoogeveen kan leveren. Dit betreft dus geen sensatiezucht, maar objectief historisch onderzoek op zoek naar waarheid. Ik heb niets tegen prostitutie en dergelijke, maar wel tegen vrouwenhandel en andere mensonterende zaken die hiermee samenhangen. Echter deze schaduwzijde hoort ook bij het schetsen van de historie van de seksindustrie in Hoogeveen. Vanzelfsprekend zal ik de nodige discretie en zorgvuldigheid in acht nemen bij publicatie.”

Ronald Wilfred Jansen

Email: info@rwj-publishing.com 

Huis Eleveld bij de Noordscheburg
Deel dit bericht!

Geef een antwoord