Nieuwe slibverwerkingsinstallatie bij Echten kost tientallen miljoenen

Echten: In 2018 werd de slibverwerkingsinstallatie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) in Echten gesloten vanwege tekortkomingen in betrouwbaarheid en veiligheid. Nieuwbouw zou een investering van 12 miljoen vragen maar aanpassingen aan Europese regelwetgeving (stikstof) doen deze meer dan verdubbelen.

Er liggen een tweetal plannen op tafel met een investering van respectievelijk 38 miljoen euro en een ‘zuinige’ versie van 28 miljoen euro. Daarbij is er een risico op meerkosten van 30%. De voorstanders kregen deze week geen meerderheid om diverse redenen, de tegenstanders willen onderzoek naar alternatieven want een investeringen van tientallen miljoenen zou de waterschapsbelasting doen stijgen.

Een snelle beslissing is echter noodzakelijk want het WDOD is nu maandelijks een bedrag van bijna 100.000,- kwijt aan extra kosten om slib elders te verwerken. De beslissing zal nu eind april worden genomen, aldus een bericht van RTV Drenthe.

Slibverwerkingsinstallatie Waterschap Drents Overijsselse Delta in Echten
Deel dit bericht!

Geef een antwoord