CDA blij met steun voor fietsveiligheid

Hoogeveen -Donderdag kregen twee voorstellen van het CDA voor verbetering van de fietsveiligheid in het buitengebied brede steun van de raad. Daarnaast was het CDA blij met steun van de raad voor het toestaan van fietsen op de Hoofdstraat.

 

Fiets-/voetpad Echtenseweg

Al in 2017 vroeg het CDA om een vrijliggend fiets-/voetpad langs de Echtenseweg. De weg wordt veel gebruikt door fietsers en wandelaars uit vooral De Erflanden, Nijstad, Echten en Zuidwolde. Op dit moment moeten deze mensen gebruik maken van dezelfde smalle rijbaan waarop auto’s rijden. Volgens CDA-raadslid Peter Koekoek levert dit onveilige situaties op en dus stelde hij met succes voor om een vrijliggend fiets-/voetpad langs de weg als wens in de fietsnota op te nemen.

 

Fietssuggestiestroken in het buitengebied

Behalve op de Echtenseweg voelen fietsers zich vaak onveilig op wegen in het buitengebied waar geen aparte fietspaden liggen. Daarom stelde het CDA in de raadsvergadering voor om zoveel mogelijk wegen in het buitengebied te voorzien van fietssuggestiestroken, oftewel rode stroken aan de zijkanten van de weg. De stroken zouden fietsers een veiliger gevoel geven en ervoor zorgen dat automobilisten hun snelheid aanpassen omdat de weg smaller lijkt. Ook voor dit voorstel kreeg het CDA steun van de raad en het college.

 

Fietsen op de Hoofdstraat

In de fietsnota stelde het college voor om fietsen op de Hoofdstraat voortaan toe te staan. Zowel de ChristenUnie als D66 kwamen met tegenvoorstellen om het fietsen te verbieden of te beperken. Het CDA bepleitte juist om het voorstel van het college te volgen. ‘Zo langzamerhand is er een grote meerderheid in de samenleving die wil dat we eindelijk eens ophouden met betuttelen en regeltjesdrift. Laten we gewoon eens een beetje rekening met elkaar houden en op elkaar letten, zonder alles in regels vast te leggen,’ aldus Koekoek. Met deze woorden sloot hij onder andere aan bij de oproep van de PvdA om borden te plaatsen die verschillende verkeersdeelnemers oproepen op elkaar te letten. Het pleidooi kreeg navolging van een meerderheid van de raad.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord