Politiek

GroenLinks ziet graag onderzoek en het overwegen artikel 12-status voor gemeente Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen moet verder bezuinigen, volgens het college van B&W. Ondanks een sluitende en door de provincie goedgekeurde begroting 2020 en meerjarenbegroting (eind 2019), gaat Hoogeveen over tot een uitgavenstop. Alleen de reeds aangegane en wettelijke verplichtingen zullen doorgang vinden. Eind deze maand moet er een inventarisatie zijn van de mogelijke verdere bezuinigingen. Dit moet samen een besparing van 8 miljoen opleveren.

De fractie van GroenLinks was in 1e instantie enigszins geschokt, maar toch niet helemaal verrast. Er waren al enige tijd tekenen dat de financiën niet onder controle waren. Fractievoorzitter van Hien: “De fractie van GroenLinks vindt het drastisch en dramatisch, maar ook dapper. Het getuigt van moed om de koers te wijzigen. Het was ook de hoogste tijd”

GroenLinks stemde eind vorig jaar tegen de programmabegroting 2020. De fractie was met name kritisch over de bezuinigingen in het Sociaal Domein. Zij wilde niet ‘de pijn van het bezuinigen neerleggen bij de meest kwetsbaren in de samenleving’ en vond deze bezuinigingen niet acceptabel.

Tijdens de raadsavond van 6 februari 2020 stelde van Hien aan wethouder van der Heide een aantal vragen en vroeg onder andere naar welke soort uitgaven voor cancelen in aanmerking kwam. Daarnaast wilde GroenLinks weten hoe het college dacht over een intensievere samenwerking met andere gemeentes die met dezelfde financiële tekorten kampten -met name veroorzaakt door uitgaven in het Sociaal Domein.
De fractie vroeg zich af waarom niet samen een vuist werd gemaakt richting Den Haag en een meer activistische rol werd aangenomen. Tenslotte de vraag of het college nog in overweging had genomen zelf de artikel 12-status aan te vragen.

Wethouder van der Heide wilde niet vooruitlopen op de inventarisatie van eind deze maand.
Over samenwerking en meer activisme: wethouder Vos was met collega-wethouders Jeugdzorg naar Den Haag gegaan om aandacht te vragen voor de tekorten op Jeugdzorg en er waren meer lobby’s gaande. Tenslotte, wat betreft de artikel 12-status, antwoordde het college dat zij zelf de regie wilden houden en verantwoordelijkheid wilden nemen. Dat ‘passiviteit hen niet paste’.

Van Hien: “Er zijn uitgaven die noodzakelijk zijn, er zijn investeringen die nodig zijn voor de toekomst -maar bovenal moet het haalbaar, weloverwogen en realistisch zijn. Dit college heeft nu al meerdere malen laten zien dat de voorgenomen uitgaven niet haalbaar, noch weloverwogen of realistisch waren. Nu moeten wij de gevolgen van verkeerde beslissingen en uitgaven onder ogen zien”
Een artikel 12-gemeente zijn is een drastische maatregel: dat moet je ook niet te snel willen en bovendien hangen daar ook consequenties aan, zoals bv. verhogen van belastingen en tarieven. Een gemeente moet er aantoonbaar ook alles aan doen om de gaten te dichten. Voorafgaand aan artikel 12 is er preventief toezicht. In beide gevallen is een gemeente vrijheid van handelen kwijt.

GroenLinks vraagt zich af of de ontstane problemen kunnen worden opgelost door dezelfde bestuurders die (het meest) verantwoordelijk zijn voor het ontstaan ervan. Ondanks de wisseling van de wacht van de wethouder financiën en ondanks het daadkrachtig optreden van de nieuwe wethouder, gaat het toch ‘om oude wijn in nieuwe zakken’.  Zijn de voorgenomen plannen wel voldoende om de noodzakelijke draai te maken? Het overzicht eind februari moet daar geen twijfels over laten bestaan.

GroenLinks vindt het serieus onderzoeken en overwegen of de artikel 12-status een goede oplossing is, meer dan de moeite waard. Bovendien is het noodzakelijk om alle opties goed te overwegen, aldus fractievoorzitter Catharina van Hien.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: