Bijdrage financiering Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe

Hoogeveen – Sommige problemen van inwoners zijn zo complex dat er geen oplossing is in de reguliere, gemeentelijke processen van zorg en veiligheid. Er is dan regie en coördinatie nodig om tot een doorbraak te komen.

De regisseurs van Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe brengen professionals uit de domeinen zorg, veiligheid en gemeente bij elkaar. Zonder de verantwoordelijkheden over te nemen, dragen zij oplossingen aan voor gecoördineerde actie. Zorg- en Veiligheidshuis Drenthe bewaakt de uitvoering van de afspraken en forceert vooruitgang als het proces stagneert. Dankzij de netwerksamenwerking worden complexe problemen integraal aangepakt en beter beheersbaar. De financiering van ZVHD vindt plaats middels een Rijksbijdrage en een gemeentelijke bijdrage.

Deel dit bericht!

Geef een reactie