Gescheiden afvalinzameling bij basisscholen

Hoogeveen – Het college wil bewustwording over afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen versterken door afvalscheiding op basisscholen onder de aandacht te brengen en mogelijk te maken.

Door het gescheiden inzamelen van grondstoffen op basisscholen mogelijk te maken wordt het effect van het natuur- en milieueducatieprogramma (NME) over afval en zwerfafval ook versterkt. Het college wil de gemeenteraad voor stellen dit besluit voor vijf jaar te laten gelden, tot en met 31 december 2024.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord