Opinie: De koppige hoogmoed van het Hoogeveense college van B&W

Het Supèrbia-virus dat hoogmoed veroorzaakt, waart rond in het Hoogeveense Raadhuis. Het college van B&W is in ieder geval besmet en moet feitelijk twee jaar in quarantaine. Supèrbia of hoogmoed is gelukkig niet makkelijk overdraagbaar, maar wie er desondanks mee besmet wordt, komt er moeilijk weer vanaf. Het virus maakt deel uit van de zeven hoofdvirussen, die in religieuze kringen vaak worden opgevat als hoofdzonden.

Door: Frits Kappers

Afgelopen donderdagavond werd tijdens het debat over de zeer precaire financiële toestand van Hoogeveen duidelijk dat in ieder geval wethouder Jacob van der Heide een van de slachtoffers van het virus is. Die duidelijkheid ontstond toen Catharina van Hien (Groenlinks) wilde weten of was overwogen de artikel 12 status aan te vragen. Dit is een regeling waarbij gemeentes, die over langere tijd grote financiële tekorten op de begroting hebben, extra geld uit het gemeentefonds kunnen vragen. Daarvoor moet de gemeente haar financiële zelfstandigheid voor een deel inleveren. Een voorstadium van deze status is provinciale ondertoezichtstelling zoals in Assen onlangs gebeurde. Voor elke uitgave moet dan toestemming van de provincie komen.

Wethouder van der Heide reageerde geprikkeld op de vraag van de fractievoorzitter van GL. Daar wil het college namelijk niet aan, want dat betekent dan meteen een forse verhoging van de onroerend-zaak-belasting (OZB). Volgens de wethouder dan. En of dat waar is? Bovendien wil het college de regie niet uit handen geven. “Passiviteit past ons niet”, reageerde de wethouder en verraadde daarmee dat hij is besmet met het Superbia virus. Arme wethouder, zo kort nog maar in het college als opvolger van Jan Steenbergen en dan al deze vreselijke kwaal.

De veroorzakers van de financiële afgrond waar Hoogeveen voor staat, willen het roer niet uit handen geven. Zij willen de problemen, die zij voor een groot deel zelf hebben veroorzaakt op hun eigen manier oplossen. Te vrezen valt dat dit uiteindelijk betekent dat de gemeente blindelings de afgrond in gaat.

Het college heeft zich bij het aantreden gepresenteerd als een daadkrachtige, innovatieve, netwerkende ploeg. Toen al moet het virus in het Raadhuis hebben rondgewaard. Men droomde van een energieneutrale ijsbaan met bijbehorend zwembad, behandelde ondernemer Max Jacobsen dusdanig dat hij nu een miljoenenclaim tegen de gemeente bij de rechtbank heeft ingediend en toen duidelijk werd dat het project een faliekante misrekening was, kwamen de daadkrachtige, innovatieve mannen niet eens bij elkaar, ze informeerden elkaar zelfs niet en gingen op vakantie, een onervaren nieuweling achterlatend. Die overigens wel zo verstandig was om de juiste keus te maken en eigenhandig de stekker uit project IJZ te trekken.

Diezelfde daadkrachtige, innovatieve, netwerkende ploeg kondigde rigide bezuinigingen op de WMO en Jeugdzorg af, omdat de begroting voor 2020 opnieuw de verkeerde kleur dreigde te krijgen onder de streep. Breed maatschappelijk verzet mocht niet baten, de heren deden de oogkleppen voor en de oordoppen in en gaven doodleuk eind 2019 architectenbureau Common Affairs uit Amsterdam opdracht om een plan te maken voor het Cultuurpaleis dat men in gedachten heeft. Klaarblijkelijk zonder het besef dat ze boven hun stand leefden. Met gemeenschapsgeld, ook dat nog eens. De opdracht annuleren gaat zeker € 50.000 kosten maar zal volgens een goed ingevoerd raadslid zeker € 200.000,00 besparen.

Een daadkrachtig innovatief netwerkend college zou samen met andere gemeentes in vergelijkbare problemen de artikel 12 status moeten aanvragen. Dan maken ze een vuist richting de landelijke overheid die op een schaamteloze wijze de gemeentes heeft opgezadeld met taken waar ze niet voldoende budget voor krijgen. Niet wijzen naar den Haag om je te verschuilen. Met gestrekt been in de tegenaanval. Samen sta je sterk. Dat is innovatief, daadkrachtig en wordt al netwerkend bereikt.

Terugtrekken op je eilandje en de regie niet uit handen willen geven is het domste dat je maar kunt doen. Het college heeft met die houding dan ook een daverend brevet van onvermogen afgegeven en dient naar huis gestuurd te worden, maar de rechts confessionele coalitie van Gemeentebelangen, CDA en Christenunie is al te diep met Supèrbia besmet om dat in te zien. Ze sluiten de rijen en hopen maar dat ze niet al te zeer zullen worden afgerekend bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022, als iedere burger inmiddels in de beurs heeft gevoeld hoeveel schade door deze ploeg is aangericht.

Ik roep de heren daarom op: Vraag die artikel 12 status aan en stel dan orde op zaken. De raad roep ik op om een raadsenquête te organiseren. Daarin moet duidelijk worden wie verantwoordelijk gehouden kan worden voor deze rampzalige ontwikkeling. Daarbij zal ook de rol van de raad niet onbesproken mogen blijven. Instemmen met rampzalig beleid, maakt medeplichtig. De verantwoordelijken dienen verantwoording af te leggen tegenover de hele bevolking van Hoogeveen! En zo niet, wegwezen dan!

Lees het verslag van de 1e debatronde in de gemeenteraad over deze problemen

 

Deel dit bericht!

Geef een antwoord