Vijfendertig gezonde schoollocaties in de gemeente Hoogeveen

Hoogeveen – Vijfendertig van de vijfenveertig schoollocaties uit de gemeente Hoogeveen mogen zich op dit moment al een Gezonde School noemen. Een Gezonde School is een school die planmatig en structureel aandacht besteedt aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen. Dit doet de school aan de hand van vier Gezonde School-pijlers: gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid.

Het bevorderen van de gezondheid van kinderen en jongeren heeft voordelen. Op jonge leeftijd wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Een deel van de gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd is al in de jeugd te voorkomen of uit te stellen door gezond gedrag te stimuleren.

 

Meerwaarde van de Gezonde School-aanpak

Zestien procent van de kinderen in Nederland  hebben overgewicht, bewegen onvoldoende of weten niet goed wat (on)gezond gedrag is. Een Gezonde School draagt niet alleen bij aan hun welbevinden, het verbetert ook hun schoolprestaties en het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling. Daarnaast helpt een Gezonde School de (gezondheids)verschillen tussen leerlingen te verkleinen. Alle leerlingen doen mee en gezondheid is iets van iedereen.

Wethouder Erwin Slomp: “De meeste scholen kiezen ervoor om een Gezonde School te worden, omdat zij leerlingen meer mee willen geven dan alleen rekenen en taal. Zij zien het (leren) maken van gezonde keuzes als de basis van een optimale ontwikkeling. Zij willen graag bewustzijn creëren voor een gezonde leefstijl bij leerlingen. De school beschouwt zich als partner in de opvoeding van leerlingen, wat inhoudt dat zowel de school als ouders een rol hebben als het gaat om gezondheid.”

 

Hoe word je een Gezonde School?

Scholen die een Gezonde School willen worden kiezen eerst één of meerdere thema’s uit waarvoor ze een vignet willen ontvangen. Een school kan de volgende zeven themacertificaten behalen: voeding, bewegen en sport, roken en alcohol, welbevinden, relaties en seksualiteit, fysieke veiligheid, en milieu en natuur. Door het invullen van een vragenlijst en het uploaden van documenten bewijst de school aan de eisen te voldoen. Bij een positieve beoordeling van de vragenlijst en de documenten behaalt de school het vignet Gezonde School voor drie jaren. Meer informatie staat op www.gezondeschool.nl. Ook kunt u contact opnemen met Leoni Pleiter via 0528-291163, 06-55470123 of l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl voor begeleiding in het proces.

 

De vijfendertig Gezonde Schoolloacaties in de gemeente Hoogeveen zijn:

OBS ’t Kienholt, Het Blokland, RKBS Prof. Titus Brandsma, OBS Het Rastholt, CBS De Morgenster, OBS Apollo, PCBS Het Mozaiek, OBS De Goudvink, OBS De Zandloper, PCB De Weidebloem, OBS Villa Kakelbont, OBS De Schuthoek, OBS De Posthoorn, OBS De Driesprong, OBS Het Spectrum, OBS Vogelvlucht, OBS Tiendeveen, OBS Oostenbrink, CBS De Akker, RENN4 ( SO De Aventurijn, VSO De Atlas, VSO De Windroos en SBO De Carrousel), CBS De Sprong, CBS De Krullevaar, EBS De Fontein, CBS Juliana van Stolberg, RSG Wolfsbos (De Meander en De Groene Driehoek), Roelof van Echten College (Bentinckspark en Eduwiek), Eben-Haëzerschool, Alfa College en CBS Het Palet.

Contact met de gemeente

Deel dit bericht!

Geef een reactie