Politiek

Bestuur MFC Nieuwlande leggen taken neer, vragen hierover door Gemeente Belangen

Nieuwlande – Op 1-1-2020 heeft het bestuur van het MFC Nieuwlande haar taken met onmiddellijke ingang neergelegd. Het bestuurlijk verantwoordelijk willen zijn, als vrijwilligers voor een sluitende financiële begroting van het MFC, was in hun optiek niet meer verantwoord.

Het MFC is de Spil van het dorp en daardoor dreigt de dorpsfunctie voor tal van verenigingen en nog te organiseren activiteiten te vervallen.
Dit is van invloed op het sociale leven in het dorp Nieuwlande.

Er wordt getracht om een oplossing van dit bestuurlijk probleem te komen vanuit de gemeente Hoogeveen.
Het is zeer zeker een ongewenste situatie voor het dorp Nieuwlande dat na 8 jaar na de opening van het MFC er geen aansturing zou zijn om activiteiten te organiseren. Als Gemeente Belangen  hopen ze op een snelle definitieve oplossing en hebben daarom ook de onderstaande vragen voor het college van B&W van Hoogeveen:

1.Hoe is het communicatie traject verlopen tussen bestuur van het MFC en gem. Hoogeveen afgelopen periode?

2.Hoe denkt de gem.Hoogeveen het probleem van het ontbreken van een bestuur op te gaan lossen?

3.Als er gewerkt wordt aan een oplossing hoe zal deze eruit gaan zien en over wat voor termijn spreken we dan?

4.Wat voor inspanning is er tot nu toe geleverd om dit bestuurlijk en financieel weer vlot te trekken?

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: