Dhr. Koiter is 100 jaar geworden.

Hoogeveen – Rijkel Reinder Koiter is honderd jaar geworden. Namens de gemeente Hoogeveen bracht burgermeester Karel Loohuis hem de gelukswensen over. Een kwieke man van geest. Hij leest nog elke dagen 2 kranten en weet over alles mee te praten. Hij is erg trots op de brief die hij van het koningshuis kreeg.

Rijkel werd geboren in Kerkenveld op 27 januari 1920 als eerste kind van Hilbrand Koiter en Rolina Oosterkamp. Na de lagere school in Kerkenveld en een jaar MULO in Hoogeveen, ging hij naar de HBS van het Menso Alting Lyceum. Na de HBS heeft hij twee jaar gestudeerd aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen waar hij in verband met de oorlogsomstandigheden is gestopt. Hij keerde terug op de boerderij van zijn vader in 1942.

Tijdens de oorlog leerde hij zijn vrouw Tine Visser kennen, die stage kwam lopen voor haar opleiding N19 (lerares landbouwhuishoudkunde) met wie hij in 1948 in Haarlem in het huwelijk trad.

Na de oorlog werkte hij in Den Haag bij het Productschap voor Vee en Vlees. In 1950 moest hij daar als gevolg van een reorganisatie en inkrimping weer stoppen. Hij miste zijn Drenthe erg en keerde er terug als  medewerker bij een landbouw- verzekeringsmaatschappij in Ruinen en woonde in Pesse.  In 1952 overleed zijn moeder en keerde hij op verzoek van zijn vader met gezin terug naar de boerderij in Kerkenveld.  In 1962 werd hij na overlijden van dhr. Hansma directeur van de Stichting Nutspaarbank in Hoogeveen, waar hij de fusies en transitie van de Nutsspaarbank  naar respectievelijk de Bondsspaarbank en de SNS-bank mee vorm gaf.  Hij woonde sindsdien met zijn gezin boven de bank in de Raadhuisstraat.  Hij besloot zijn werkzame leven als rayondirecteur Drenthe van de SNS Noord Nederland in 1982.

Rijkel woonde na zijn pensionering  25 jaar in het appartementencomplex Monterra aan de Zaaier. Zijn vrouw overleed in 2003.  Rijkel  woonde tot zijn 98-ste zelfstandig in de Zaaier en sinds 2 jaar woont hij in het verzorgingstehuis Jannes van der Sleede, locatie Wolfsbos. Rijkel heeft 4 kinderen,  9 kleinkinderen en  6 achterkleinkinderen.

Hij vervulde vele bestuursfuncties in Hoogeveen: het Groene Kruis, VVV, Plaatselijk Bloei en Welvaart, de Sakor (samenwerkende kinderorganisaties), Unicef comité, de Tamboer, kerkenraadslid van de Remonstrantse Gemeente. Stichting het Drentse Boek, Streekmuseum de Wemme,  SONT (Streektaal Organisatie Nedersaksisch Taalgebied,  Pro-Juventute en de ANBO en was mede oprichter van de afdeling Hoogeveen van D’66. Daarnaast was hij lid van de Round-Table en “founding member” van de Lions-club in Hoogeveen.

In zijn jonge jaren speelde hij viool en was hij actief bij de toneelclub in Zuidwolde. Ook speelde  jaren als Sinterklaas bij de intocht in de gemeente Zuidwolde en bij meerdere scholen in Zuidwolde en Hoogeveen. Na zijn pensioen besteedde hij met plezier veel van zijn tijd aan het tuinieren in de tuin van zijn geliefde zomerhuisje in Koekange.

Vandaag de dag vult hij zijn dagen met rondjes lopen over de verdieping als beweging, leest hij uitgebreid  de kranten en geniet hij van zijn kinderen, klein-en achterkleinkinderen . Hij heeft nog belangstelling voor iedereen. Hij houdt ook heel erg van chocolade.

 

 

 

Deel dit bericht!

Geef een antwoord