Aanvraag kwijtschelding belasting waterschap bij andere instantie

Sinds 1 januari is er iets veranderd in het aanvragen van kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Voortaan moet u deze aanvraag indienen bij het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT).

Vroeger deed u dit bij de gemeente, samen met de aanvraag voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Maar dat moet dus voortaan
apart. U kunt om kwijtschelding van de waterschapsbelasting vragen als u het aanslagbiljet heeft gekregen. Daarop staat belangrijke informatie. Er staat wat u
moet doen om kwijtschelding te krijgen.

Heeft u in 2019 kwijtschelding gekregen? Dan controleert GBLT of u voor 2020 ook in aanmerking komt voor kwijtschelding. Op de belastingaanslag staat dan:
– U heeft kwijtschelding voor de belastingaanslag; of
– Wij konden niet automatisch kwijtschelding verlenen. U moet zelf kwijtschelding aanvragen.
U vraagt altijd om kwijtschelding bij de organisatie waarvan u de belastingaanslag krijgt. Wilt u meer weten? Ga dan naar de
website van GBLT: www.GBLT.nl

Deel dit bericht!

Geef een antwoord