Column

Cultuurpaleis mag wat kosten, Jeugdzorg en WMO niet

Hoogeveen gaat de kont tegen de krib gooien, althans Hoogeveen sluit niet uit dat het dat gaat doen. Wethouder Erwin Slomp sprak stoere taal op de website van RTV Drenthe en in Dagblad van het Noorden: “We gaan aan de randen van de wet opereren.

Door  Frits Kappers


Dat het Catshuis ondertussen meer weg heeft van het geldpakhuis van Dagobert Duck is bekend. Dat de centrale overheid net zo gierig is als Dagobert eveneens. Dus is een stoere houding van de lokale overheden op zich zeer toe te juichen. Op zich, want er valt ook een hoop op af te dingen.

In Hoogeveen is eerder stoere taal gesproken. Henk Reinders (CDA) zei in 2013 dat Treant (toen nog ZLM) oorlog kon verwachten als het Bethesda leeg zou halen. De woorden van Reinders kwamen uit de mond van een volkomen tandeloze tapir.

Jan Steenbergen (Gemeentebelangen) zegde in de aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen het vertrouwen in Treant op, nadat hij voordien meerdere malen het volste vertrouwen in de goede bedoelingen van de Raad van Bestuur had uitgesproken.

Karel Loohuis (PvdA) schuwt stoere taal ook al niet. Burgers die kritisch op hem zijn noemt hij gerust azijnpissers, de lokale overheid moest weer transparant worden en het raadhuis bij voorkeur een glazen huis van Thorbecke. Vorig jaar nog kondigde Loohuis glimmend van trots aan dat ijsbaan en zwembad er “zeker zouden komen.”

En nu doet de jongste bediende in het college van B&W een duit in het zakje. Hoogeveen gaat overschrijdingen van de WMO niet meer zelf betalen. Daarmee stelt hij zich in elk geval kandidaat voor de titel Tapir van het Jaar. Tapirs zijn planteneters die met hun korte slurf behendig bladeren en twijgen van bomen en struiken kunnen grissen. In gevangenschap kunnen ze zonder problemen met meerdere dieren bij elkaar gehouden worden, maar van sociaal gedrag is geen sprake.

Tapir van der Heide vergeet dat mensen RECHT HEBBEN op maatschappelijke ondersteuning; dat de eerste de beste strijdbare aanvrager die op een wachtlijst wordt geplaatst de gang naar de rechter zal maken deert hem kennelijk niet. Hij heeft er òf geen benul van òf hij legt zijn oor te veel te luister bij ambtenaren die al gewend zijn aan zaken voor de rechter uit te vechten. Denk aan de participatiepremie die Hoogeveen vertikte uit te betalen.

Natuurlijk heeft van der Heide ook wel een punt. Hoogeveen kampt met grote tekorten en dat vraagt om doelmatig beleid ten einde die tekorten weg te werken. Maar Hoogeveen heeft het ook een beetje te hoog in de bol. De kosten die het ijsbaan/zwembad fiasco met zich meebracht lopen mogelijk nog verder op. Max Jacobsen is naar de rechter gestapt en eist een forse schadevergoeding van de gemeente Hoogeveen, die in oktober meldde te denken dat ze “juridisch zeer sterk staat.” Men denkt het en dus doet men het. Zo dacht het college ook aan de ijsbaan te gaan verdienen. Nog steeds weten ze op het Raadhuisplein niet hoe erg Hoogeveen met project IJZ het schip is ingegaan, maar project CultuurPaleis (voortaan CP) heeft al geleid tot nieuwe financiële verplichtingen (aan het bureau Common Affairs, dat een voorlopig ontwerp mag maken).

Van der Heide: “Elk programma moet bij dreigende tekorten compenseren binnen het eigen programma.” Wat te doen als dat niet voldoende is? Stoppen met uitgeven en niet aan andere programma’s komen. Doen alsof daar geen geld wordt verspild dus.

Wethouder Erwin Slomp, die bittere verwijten van zijn collega’s kreeg toen hij het enig mogelijke verstandige besluit in het project IJZ nam: “Het kan zijn dat je in oktober een aanvraag doet voor een WMO-abonnement, maar je daarop moet wachten tot januari.” Gert Vos is er als de tapirs bij “Voor jeugdzorg geldt hetzelfde.”
In gevangenschap kunnen tapirs zonder problemen met meerdere dieren bij elkaar gehouden worden, maar van sociaal gedrag is geen sprake. Van gezond verstand ook niet.

De gemeente zoekt de randen van de wet. Die zijn alleen maar door schade en schande te vinden en daarvoor moet je die randen overschrijden, anders weet je nooit zeker of je aan de rand zit. Laten de jongeren die op zorg wachten en de WMO-gerechtigden die randen ook maar opzoeken.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: