Ambitie duurzame stroom in 2030

Hoogeveen – Het college heeft besloten wat de gemeentelijke ambitie is voor de hoeveelheid duurzame stroom die uiterlijk in 2030 opgewekt moet worden. Deze ambitie komt in de Regionale Energiestrategie van Drenthe (RES) die op dit moment opgesteld wordt en uiterlijk op 1 juni aan het Rijk wordt opgeleverd.

Het college wil in 2030 in totaal 976 terajoule (TJ) aan duurzame elektriciteit opwekken. Dat komt overeen met 271 miljoen kilowattuur of bijna 31 miljoen kubieke meter aardgas.
De gemeente Hoogeveen heeft als ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Netwerkbedrijf RENDO heeft doorgerekend hoeveel duurzame elektriciteit in 2030 in Hoogeveen opgewekt moet worden om uiteindelijk in 2040 CO2 neutraal te kunnen zijn.
Er zijn voor ruim 500 TJ aan vergunningen voor het grootschalig opwekken van zonne-energie afgegeven. Dit betekent dat er voor de periode tot 2030 nog voor ruim 470 TJ gerealiseerd moet worden. In het RES staat welke strategie de regio hanteert om lokale en regionale energiedoelstellingen te bepalen en te behalen. Nederland telt dertig RES-regio’s.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord