Verplichte behandeling bij psychische stoornis

De GGD Drenthe gaat voor de gemeente het onderzoek doen naar mensen die mogelijk verplicht moeten worden behandeld voor een psychische stoornis. Het is een verplichting van de gemeenten die geregeld is in de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ). De Drentse gemeenten besteden dit nu uit aan de GGD Drenthe. Het college heeft hiermee ingestemd.

Inwoners kunnen voortaan melden als ze zich zorgen maken over iemand die misschien zichzelf of anderen iets aandoet. De gemeente moet dan onderzoeken welke hulp er nodig is. Het kan ook zijn dat iemand in crisis raakt en verplichte zorg nodig heeft. De hulp wordt dan onmiddellijk ingezet. De burgemeester toetst daarna of het zware middel van verplichte zorg terecht is ingezet; hij neemt een crisismaatregel. In de nieuwe wet is beter geregeld dat de betrokkene en zijn familie inspraak hebben in de behandeling. En ook in de zorg en ondersteuning daarna. De gemeente heeft de uitvoering van het meldpunt en het onderzoek ondergebracht bij de GGD. De uitvoering van de hoorplicht gaan de GGD en Zorgcentrale Noord uitvoeren.

Heeft u meer vragen of wenst u info, kijkt u dan op de site van GGD Drenthe

Deel dit bericht!

Geef een antwoord