Gemeente stevent af op een tekort van vier miljoen euro

Nieuw beleid wordt alleen maar overwogen als dat geen extra geld kost. Dat betekent dat oud beleid voor het nieuwe moet wijken. Of als op een andere manier budgetneutraliteit wordt bereikt. Dat is een van de besluiten die het college heeft genomen in het kader van ‘budgetsturing’.

Met ingang van maart wordt een nieuwe maandelijkse financiële monitor gemaakt op basis van een zo reëel mogelijke eindejaarsverwachting per budget. Het bespreken hiervan maakt het mogelijk vroegtijdig dreigende overschrijdingen te signaleren en hierop bij te sturen. ‘Gezien de zorgelijke financiële positie van de gemeente kunnen we ons geen overschrijdingen van de budgetten meer veroorloven’, zegt het college.

Het college heeft inmiddels zicht op de uitkomst van de jaarrekening van 2019. De gemeente stevent af op een tekort van vier miljoen euro. Dat is drie miljoen meer dan was begroot. Maar het tekort zou nog eens twee miljoen hoger zijn geweest als er de afgelopen maanden niet was bijgestuurd op de uitgaven.

Deel dit bericht!

2 gedachten over “Gemeente stevent af op een tekort van vier miljoen euro

Geef een antwoord