Nieuwe informatieavonden Drentse zonneroute A37

Hoogeveen: In januari 2020 worden vier nieuwe informatieavonden georganiseerd over de mogelijke komst van een zonneroute langs de 40 kilometer lange A37 in Drenthe. De provincie Drenthe, de gemeenten Coevorden, Emmen, Hoogeveen, netwerkbedrijf Enexis Groep en netbeheerder Rendo en Rijkswaterstaat onderzoeken hoe de bermen en op- en afritten langs de A37 kunnen worden benut voor de opwekking van zonne-energie. 

Programma van eisen

Tijdens de vier nieuwe informatieavonden in januari wordt het esthetisch programma van eisen gepresenteerd. In het esthetisch programma van eisen wordt de vormgeving van de zonneroute beschreven in een algemene visie en daarnaast vastgelegd in nauwkeurig omschreven eisen en randvoorwaarden. Architecten bureau Studio Marco Vermeulen heeft dit esthetische programma van eisen opgesteld en zal dit op de informatieavonden presenteren. De inbreng vanuit eerdere informatieavonden is hierin verwerkt.

Informatie avonden Drentse zonneroute A37

Naast de presentatie van het esthetisch programma van eisen, wordt tijdens de informatieavond de planning en de verdere voortgang van het project besproken en uiteraard is veel tijd ingeruimd voor het stellen van vragen. De informatieavonden zijn op de volgende dagen:

Eerste ronde informatieavonden leverden waardevolle inbreng op
In januari en februari 2019 werden voor het eerst vier informatieavonden georganiseerd over een mogelijke zonneroute langs de A37. Deze avonden in Hoogeveen, Emmen, Dalen en Nieuwlande werden goed bezocht. De aanwezigen werden uitgedaagd om hun mening, ideeën en adviezen te geven om terreinen langs de A37 te gebruiken voor het opwekken van zonne-energie. Deze vier informatieavonden leverden waardevolle inbreng op.

Onderdeel van Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijksgrond

De Drentse zonneroute A37 is onderdeel van het Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijksgrond. In dit programma verkennen Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met gemeenten, provincies en netbeheerders hoe rijksgrond zo optimaal mogelijk en met maatschappelijk draagvlak kan worden ingezet voor het opwekken van hernieuwbare energie.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord