Foto: Pixabay
Algemeen

duurzaamheidsavond Nieuwlande 15 januari

Nieuwlande – Op woensdag 15 januari kun je in Nieuwlande in MFC De Opsteker, De Spil 1, de duurzaamheidsavond bezoeken met presentaties en informatiekraampjes. Een van de onderwerpen is de zonneroute A37. Ook over de inzameling van afval in onze gemeente kun je meedenken. Verder kun je op de informatiemarkt je laten informeren over onderwerpen als klimaatadaptatie en energietransitie.

Zonneroute A37
Hoe kunnen de bermen en op- en afritten langs de A37 worden benut voor de opwekking van zonne-energie? Over die vraag buigen zich de provincie Drenthe, de gemeenten Coevorden, Emmen, Hoogeveen, netwerkbedrijf Enexis Groep en netbeheerder Rendo en Rijkswaterstaat. Hierbij worden inwoners ook betrokken. Dat gebeurde in januari en februari 2019 tijdens goed bezochte informatieavonden in onder andere Krakeel en Nieuwlande. Deze maand zijn er in de regio van de A37 nieuwe informatieavonden waarin het esthetisch programma van eisen gepresenteerd wordt. De input van de informatiebijeenkomsten van vorig jaar is hierin meegenomen.

Programma van eisen zonneroute A37
In het programma van van eisen is de vormgeving van de zonneroute beschreven in een algemene visie en vastgelegd in nauwkeurig omschreven eisen en randvoorwaarden. Architectenbureau Studio Marco Vermeulen presenteert het programma  op de informatieavond. Daarnaast wordt de planning en de voortgang van het project besproken. Uiteraard is veel tijd voor het stellen van vragen.

Onderdeel van Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijksgrond
De zonneroute is onderdeel van het Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijksgrond. In dit programma verkennen Rijk, gemeenten, provincies en netbeheerders hoe rijksgrond zo optimaal mogelijk en met maatschappelijk draagvlak kan worden ingezet voor het opwekken van hernieuwbare energie. Ze doen dit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Informatiemarkt
Gedurende de hele avond kun je als bezoeker informatie inwinnen bij verschillende marktkraampjes:

•    Regionale Energie Strategie; de route naar een CO₂ neutraal Hoogeveen
•    Warmtetransitieplan; alternatieve verwarming voor huizen en gebouwen
•    Energiecoöperaties; particuliere initiatieven op het gebied van duurzame energie opwekken
•    Drents Energieloket; praktische tips voor een energiezuinigere woning
•    Financiering & subsidie; de energietransitie betaalbaar voor jou en je naasten
•    Van afval naar grondstof; een effectieve herbestemming voor ons afval
•    Klimaatadaptatie; onderzoek naar lokale effecten van klimaatverandering

Programma
Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:

 • 19.00 uur
  Inloop en gelegenheid de kraampjes te bezoeken
 • 19.15 uur
  Opening door wethouder Gert Vos
 • 19.25 uur
  Presentatie Esthetisch programma van eisen zonneroute A37
 • 19.45 uur
  Pauze en gelegenheid kraampjes te bezoeken
 • 20.00 uur
  In gesprek over de zonneroute A37
 • 20.30 uur
  Presentatie over afval inzameling en gelegenheid je mening te geven
 • 21.00 –  22.00 uur
  Gelegenheid kraampjes te bezoeken

Geef een reactie