Algemeen

Bestuur IVN Hoogeveen geschrokken van college besluit intrekken subsidies jeugdactiviteiten.

Hoogeveen – Halverwege december 2019 kreeg de penningmeester  van IVN Hoogeveen een brief over onze subsidieaanvraag van 2020. Gezien het feit dat het besluit inmiddels openbaar is en IVN hier diverse vragen over krijgen vinden ze het belangrijk een reactie kenbaar te maken.

IVN organiseert diverse jeugdactiviteiten zoals o.a. de Nacht van de Nacht en de Slootjesdagen. Dit zijn ieder jaar succesvolle activiteiten met veel jonge deelnemers. Ons aanbod aan activiteiten wordt georganiseerd door onze actieve leden en dit doen ze volledig vrijwillig. Om deze activiteiten kosteloos te kunnen blijven aanbieden zodat elk kind kan deelnemen hebben we de subsidie van de gemeente hard nodig. Natuureducatie gaat namelijk gepaard met het aanschaffen van leerzame materialen zoals zoekkaarten e.d. waarmee kinderen ook na de activiteit nog actief bezig blijven met de natuur.

Het subsidiebedrag dat wij jaarlijks ontvangen is een peulenschil binnen de gehele gemeentebegroting, het gaat om ongeveer 1.300 euro.

Voor komend jaar is de subsidie aan IVN akkoord bevonden. Maar het College van burgemeester en wethouders heeft de subsidie jeugdactiviteiten wegbezuinigd vanaf 2021.

Een hard besluit dat Frank Snippe, als voorzitter van IVN, moeilijk kan begrijpen: ‘Dit College sprak de ambitie uit om de kindvriendelijkste gemeente zijn van Nederland. Het recent genomen besluit om te bezuinigen op jeugdactiviteiten staat haaks op deze ambitie.”

Snippe wil graag in gesprek met de gemeente over dit besluit. Verder hoopt hij dat de Hoogeveense gemeenteraad nog eens kritisch kijkt naar het besluit om te bezuinigen op jeugdactiviteiten, dat voort is gekomen uit de begrotingsbehandeling van vorig jaar.

 

 

Geef een reactie