Werkagenda Drents Zorglandschap 2019/2021

Hoogeveen – Het college heeft de Werkagenda Drents zorglandschap 2019 – 2021 vastgesteld. Ook wordt een onafhankelijke procesbegeleider aangesteld die de uitvoering van de agenda bewaakt. Hoogeveen draagt daaraan 7.300 euro per jaar gedurende de looptijd van de agenda bij.

Met deze agenda werken de twaalf Drentse gemeenten, de provincie en Zilveren Kruis samen aan goede, bereikbare en betaalbare zorg in Drenthe. Vorig jaar maakte de Vereniging Nederlandse Gemeenten afspraken met Zorgverzekeraars Nederland over samenwerking in de regio tussen de financiers van zorg: gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor. Doel is het zorgdomein en het sociaal domein met elkaar te verbinden, in ieder geval op de gebieden van ouderen, GGZ en preventie.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord