Fietsnota en uitvoeringsprogramma Mobiliteit

Hoogeveen – Het college vraagt de gemeenteraad de Fietsnota Hoogeveen vast te stellen. De nota beschrijft waar we in de toekomst met ons fietsbeleid naar toe willen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. De insteek is om maatregelen zoveel mogelijk te laten samenvallen met het gewone wegonderhoud. Dit is niet alleen efficiënt, maar bespaart ook kosten. Het college streeft naar een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, waarop het prettig fietsen is.

Daarnaast heeft het college het uitvoeringsprogramma Mobiliteit vastgesteld. Dat is tot stand gekomen in samenspraak met inwoners, die met hun ideeën terecht konden op drie informatieavonden en de gemeentelijke website. In de Mobiliteitsvisie heeft de fietser een prominentere plek gekregen in het verkeer.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord