Belangrijke veranderingen op gebied van begraven

Hoogeveen – De gemeenteraad heeft 12 december de Verordening begraafplaatsen Hoogeveen 2020 vastgesteld. In deze verordening zijn de uitgiftetermijnen van algemene graven en particuliere graven opgenomen.

Wethouder Erik Giethoorn: ‘Er verandert een aantal belangrijke zaken per 1 januari. Eén ervan is de verlengingstermijn van particuliere graven. Die kunnen straks alleen met minimaal vijf jaar worden verlengd.Wel kan er inmiddels flexibel betaald worden. In het verleden was het ineens moeten betalen van grafrechten vaak de reden om telkens maar voor een jaar te verlengen. Dat hoeft dus nu niet meer.’

ALGEMEEN GRAF

Voor het uitgeven van een algemeen graf wordt geen ‘uitsluitend recht’ uitgegeven. Dit betekent dat niet de nabestaanden, maarde gemeente zeggenschap heeft over deze graven. Dit in tegenstelling tot de particuliere graven,waarbij nabestaanden wel zeggenschap hebben. Een algemeen graf wordt uitgegeven voor een (vaste)periode van 10 jaar.Deze termijn kan niet worden verlengd.

PARTICULIER GRAF

De zeggenschap van een particulier graf ligt bij de rechthebbende.Het recht op een particuliergraf,urnennis en –kelder wordt voor minimaal tien jaar uitgegeven. De rechthebbende bepaalt zelfde lengte van de termijn. Verder is in de nieuwe verordening de verlengingstermijn vastgesteld.Voorheen gold een minimale verlengingstermijn van minimaal een jaar. Vanaf 1 januari 2020 is het alleen nog mogelijk een recht voor een minimaal vijf jaar te verlengen. Dit schrijft de Wet op de Lijkbezorging zovoor. Deze termijn verlaagt de administratieve druk bij zowel de rechthebbenden als de gemeentelijke organisatie.

FLEXIBEL BETALEN

In de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020 zijn flexibele betaalmogelijkheden opgenomen,waardoor in termijnen kan worden betaald. Degene die een rechtverlengt met een periode tot en met tien jaar kan de kosten ge
durende de periode van verlenging in jaarlijkse of haljaarlijkse termijnen voldoen. Verlengt iemand met een periode van vijftien jaar of meer, dan moeten de kosten ook binnen tien jaar in jaarlijkse  haljaarlijkse termijnen worden betaald.
MEER MOGELIJKHEDEN ´Standaard wordt er‘opvolgorde’ begraven.Tegen een meerprijs kon erop begraafplaats Zevenberg al een graf plek worden uitgekozen. Dat is vanaf nu op alle begraafplaatsen in de gemeente Hoogeveen mogelijk´, aldus ErikGiethoorn. Hieraan zijn wel extra kostenverbonden. Ook zijn erop alle begraafplaatsen vanaf nu meer mogelijkheden voor een gedenkteken op een urnenkelder.
De mogelijkheden voor verschillende soorten graven zijn uitgebreid. Zo kunnen op begraafplaats Zevenberg (Fluitenberg) bijvoorbeeld Islamitische graven, algemene graven en particuliere kindergraven worden uitgegeven

Deel dit bericht!

Geef een antwoord