Column

Opinie: sluipmoordenaar

Drugs, veelal een groot probleem. Ook in Hoogeveen. . In de jaren 1970 leed Hoogeveen ernstig onder de heroïneproblematiek. Tijden veranderen, maar de drugs blijft, veelal in andere hoedanigheden.

De landelijke partij D66 streeft op lange termijn naar het legaliseren van alle soorten drugs, aldus hun website en de leden van deze partij hebben vrijdag 27 december 2019 op een congres in Den Haag ingestemd met een voorstel om dit in het verkiezingsprogramma op te nemen. Zo wil de landelijke D66 de verkoop en teelt van softdrugs (cannabis) legaliseren door deze onder overheidscontrole te plaatsen: dit vermijdt gezondheidsrisico’s door schadelijke stoffen in drugs, maakt verstrekken van (hard)drugs om medische redenen inzichtelijker, bestrijdt de criminaliteit en bevordert de veiligheid en de rust onder bewoners, aldus de landelijke D66. D66 in Hoogeveen is ten opzichte van het gebruik van softdrugs, de kweek hiervan door particulieren en de handel hierin door coffeeshops toleranter dan het college.

D66 in Hoogeveen benoemt vooral het gebruik van cannabis. Wat vindt D66 in Hoogeveen echter van het legaliseren van alle soorten drugs in Nederland ? En welke positie neemt het college hierin ? D66 wil een effectiever drugsbeleid in Hoogeveen, maar hoe wil ze dit dan vormgeven ? Het CDA heeft de burgemeester gevraagd sneller panden te sluiten waar sprake is van drugsoverlast. Kortom de aanpak van deze problematiek verschilt nogal onder de partijen in Hoogeveen. Ik ben geen expert, maar harddrugs kan volgens mij veel ellende veroorzaken zoals verslaving, hersenbeschadiging, ernstige bijwerkingen zoals agressie en dalend normbesef. Veelal zijn de werkingen en gevolgen op de langere termijn ernstiger dan op de korte termijn.

Schrijnend zijn ondermeer de meldingen van het Moederteam in de Hoogeveensche Courant (2017) over verslavende kinderen. Als harddrugs gelegaliseerd wordt heeft het illegale circuit dan geen kansen (bij kinderen) ? Of is het legaliseren van harddrugs een brevet van onvermogen om ellende te stoppen ? En als alle drugs gelegaliseerd gaat worden wordt er dan juist niet meer van gebruikt ? Het zijn belangrijke vragen, waarop ik geen duidelijk antwoord heb. Gebruik van relatief onschadelijke drugs zoals wiet (lachgas, alcohol, roken e.d.) lijkt me minder link als dit op verstandige wijze plaatsvindt en met voldoende voorlichting hierover. Dat geldt ook voor bepaalde medicijnen zoals Ritalin voor mensen met AD(H)D. Echter ook gebruik van softdrugs wijst mogelijk op verveling of ontsnappen uit de realiteit en kan risicovol zijn in combinatie met andere ‘geestverruimers’. Mijn indruk is dat natuur, sport en een gezonde levenswijze veelal een hoger rendement kan geven. Want een pil die ons het geluk geeft, is een wel erg makkelijke weg. Ik hoop dan ook dat de gemeente Hoogeveen inzet op goede jeugdbeleid, gezinsbegeleiding en armoedebestrijding om drugsproblematiek te temmen. Ik wijs de politiek veel wijsheid toe met deze ernstige problematiek.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen.

https://d66.nl/standpunt-over/drugs-alcohol-en-tabak/

https://hoogeveen.d66.nl/2014/06/18/d66-voor-effectiever-drugsbeleid/

Een gedachte over “Opinie: sluipmoordenaar

Geef een reactie