Subsidieregels voorschoolse voorzieningen

Het college heeft subsidiebeleidsregels voor de voorschoolse voorzieningen vastgesteld. Ze treden 1 januari 2020 in werking.

De voorschoolse voorzieningen moeten ervoor zorgen dat alle kinderen in Hoogeveen kansrijk kunnen opgroeien. Ook moet worden voorkomen dat kinderen met een achterstand naar de basisschool gaan. Verder moet het kwalitatief hoge niveau van peuteropvang worden gewaarborgd.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord