Onderzoek naar toekomst flat De Arend Hoogeveen

Hoogeveen – In 2010 was Domesta van plan De Arend te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Dit leverde veel weerstand op omdat de bewoners hier nog met veel plezier woonden. Mede daarom heeft domesta het besluit destijds uitgesteld en alleen een aantal (technische) zaken in de flat verbeterd.

Het afgelopen jaar is er opnieuw onderzoek gedaan naar de toekomst van de Arend. Belangrijk onderdeel was een woonbelevingsonderzoek onder bewoners. De meeste bewoners vertelden daarbij dat ze prettig wonen in De Arend. Tegelijkertijd hebben ze bijna allemaal wel klachten, zoals geluidoverlast en tocht.

Stijging bouwkosten speelt De Arend parten

Met de resultaten van het woonbelevingsonderzoek en de eerder gedane technische onderzoeken op zak is toekomst voor de Arend opnieuw bestudeerd. Uitkomst: sloop en een soortgelijke flat terugbouwen vind Domesta door de enorme stijging van de bouwkosten anno 2019 niet verantwoord. Een grondige renovatie is door die stijging van de bouwkosten ook ontzettend duur en lost nog niet alle problemen op. In beide gevallen zouden de huurprijzen voor de bewoners veel te hoog worden. Domesta moet dus op zoek naar andere mogelijkheden.

Bewoners betrokken bij vervolg

Domesta vind het heel vervelend voor de bewoners dat er nu nog geen duidelijkheid is over de toekomst van De Arend. Maar ze vinden het ook belangrijk dat er een goede oplossing komt. In het nadere onderzoek gaan we daarom met bewoners en KAW op zoek naar bouwvormen en bouwtechnieken die wel een oplossing bieden: een duurzame oplossing waarbij de woonlasten zo laag mogelijk blijven. bron: Domesta

Deel dit bericht!

Geef een antwoord