Algemeen

Ondanks hevig verzet buurtbewoners zet gemeente plannen woningbouw gewoon door

Hoogeveen –  Ondanks massaal verzet van omwonenden gaat de gemeente Hoogeveen door met het plan voor de bouw van vier woningen in het oostelijke deel van de wijk Erflanden. 

De plannen leidden eerder tot de oprichting van een actiegroep. Deze actiegroep heeft onder een die een handtekeningenactie gehouden. 98 procent van de bewoners aan het Damhert zijn tegen de bouw van de woningen. Het veld is nu als speelveld aangewezen  en er zijn twee doeltjes geplaatst.

Het college wil de bouw mogelijk maken van vier woningen op de huidige groenstrook aan Damhert in het Bosmilieu-Oost in de wijk Erflanden. De groenstrook wordt verplaatst. Door een bouwkavel met 250m2 te verkleinen en deze grond te bestemmen als ‘groen’; wordt de groenstrook in het ontwerp vergroot van 300m2 naar 550m2. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden veranderd. Het ontwerpplan ligt zes weken ter inzage. In die periode kan een zienswijze worden ingediend.

Het college wil hogere geluidswaarden voor wegverkeerslawaai vaststellen voor de bouw van vier woningen en het verplaatsen van twee bouwvlakken (nummer 23 en 25) aan de Damhert in de wijk Erflanden in Hoogeveen. Het gaat om wegverkeerlawaai van de A28. De voorkeursgrenswaarde op de gevels van de toekomstige huizen is 48 Decibel. Maar die wordt overschreden. Van de Wet Geluidshinder mag het geluidsniveau maximaal 53 Decibel zijn. Met een aantal maatregelen bij de bouw van de woningen, zoals deels in een wal bouwen, blijft het geluidsniveau binnen het maximum van 53 Decibel.

 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: