Nieuwe website hoogeveen.nl 18 december 2019

De gemeente heeft een nieuwe website. De website is gebaseerd op de Toptaken-methode, dat wil zeggen dat we kijken naar wat onze bezoekers van ons vragen en de website daarop inrichten. Dat zien we aan de statistieken en weten we aan de hand van de vragen die worden gesteld aan de balie.

Andere indeling, andere doelen

De website is anders ingedeeld dan voorheen. Een toegankelijke, gebruiksvriendelijke en samenhangende website is het uitgangspunt, waarbij de bezoeker snel en eenvoudig zijn of haar informatie kan vinden. Onze digitale dienstverlening heeft een centrale doelstelling die is vastgelegd in de ‘strategie voor de digitale dienstverlening’: Digitale dienstverlening zó makkelijk en toegankelijk maken dat inwoners, ondernemers en organisaties hier de voorkeur aan geven, als ze zaken willen regelen of contact willen met de gemeente.’

Ook voor tablet en smartphone

Steeds meer mensen bezoeken de gemeentelijke website via een tablet of smartphone. De Wolden heeft er daarom voor gekozen om een website te maken met een responsive design. Dit betekent dat de weergave van de website zich automatisch aanpast bij verschillende resoluties (desktop, laptop, tablet, smartphone). Hierdoor is de App van gemeente De Wolden komen te vervallen. Heeft u deze app nog op uw mobiel dan kunt u die verwijderen.

Nooit af

De website is nu vernieuwd, maar een website is eigenlijk nooit af zoals de afgelopen periode bleek. We blijven continue bezig om de website verder te optimaliseren. Daarnaast wordt vanuit ervaringsonderzoek en statistieken gekeken naar wat verbeterpunten zijn. Belangrijkste aandachtspunt daarbij is wat de beste oplossing voor u als websitebezoeker is.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord