Column

Opinie: Geplukte website gemeente Hoogeveen

“Ik heb kort een blik geworpen op de website (https://www.hoogeveen.nl/) van de gemeente Hoogeveen. Tot mijn verrassing zag die er nu anders uit. Blijkbaar vernieuwd. Wat is de meerwaarde er van? Volgens de gemeente Hoogeveen bevat de website nu alleen relevante info die meer gericht is op de vraag van de inwoners en die ook makkelijker is te vinden dan voorheen. De vormgeving lijkt wel fraaier met sfeervolle foto’s van ondermeer pluimgras met het licht van de namiddagzon en mooie lichte blokken met groene symbolen. Maar het gaat niet alleen om het mooie pakpapier, maar vooral om de inhoud.

Het kost me meer moeite dan voorheen om dingen op te zoeken. Via de zoekfunctie moet ik bepaalde links opsporen die niet direct zichtbaar zijn op de website, zoals die van het gemeentearchief. Zo speur ik via de zoekfunctie het Torentje op, maar wordt doorverwezen naar de Hoogeveensche Courant. Mijn eerste indruk is ook dat ik belangrijke rapporten mis: financiële jaarverslagen, begrotingen: stadsvernieuwingsplannen zoals die uit 2008 en 2018; kritische rapporten over het ijsbaan/zwembad fiasco: geldverslindende investeringen in grond om bedrijven te trekken, maar ook kritische verslagen van SP/Albert Metselaar over staat van monumentenbeleid. Dat lijkt me in tegenspraak met de openbaarheid van het bestuur en voorlichting aan de burgers. Ook voor bestemmingsplannen en dergelijke wordt doorverwezen naar externe pagina’s. Wil de gemeente Hoogeveen soms bezuinigen door zelf geen actuele info meer bij te houden ?

Ook zie ik geen directe link naar inspraak in lopende beraadslagingen in het gemeentebestuur ? Moet de burger nu gemeentebesluiten die reeds zijn gemaakt voor zoete koek aannemen? Sommige actuele info is wel te vinden, zoals over de paspoortaanvraag en afvalverwerking. Ook blijkt dat via zoekmachines het stadsvernieuwingsplan 2008 uit de lucht is verdwenen. Ook bepaalde info, bijvoorbeeld over de jeugdhulpverlening, is erg kort door de bocht. Zoek ik op bepaalde belangrijke termen, zoals armoede en armoedebestrijding dan vang ik bot. Mijn eerste indruk is dan ook dat de website nu louter dient als soort actuele basisinformatieverschaffing, wat een goede zaak is, maar dat ik de dialoog met de burger mis die wil meepraten met besluiten in de maak van de gemeente Hoogeveen. Ook krijg ik de indruk dat de gemeente, die de nodige kritiek krijgt, de vuile was liever binnen wil houden.

Ik wens dat de nieuwe website van de gemeente Hoogeveen nog in positieve gewijzigd wordt. De burger heeft daar recht op. De gemeente Hoogeveen is er voor hen, niet andersom.”

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: