Schoolbesturen en gemeente zetten stap naar toekomstbestendige huisvesting

De schoolbesturen in Hoogeveen hebben met de gemeente een akkoord bereikt over een visie op onderwijshuisvesting. In de visie ‘Samen kunnen we meer dan alleen’ zijn de ontwikkelingen in het onderwijs geschetst met daarbij de gevolgen voor de huisvesting. In de visie is vastgelegd dat huisvesting van deze tijd goede mogelijkheden moet bieden voor samenwerking tussen scholen, en zorg en opvang moet faciliteren. Ook moet de huisvesting Hoogeveens maatwerk mogelijk maken om kinderen in achterstandssituaties te ondersteunen.

In 2015 hebben de schoolbesturen van het primair en speciaal onderwijs en het college de eerste stappen gezet naar een visie op onderwijshuisvesting en een huisvestingsplan voor langere termijn. Eind 2015 kwam dit traject stil te liggen. In 2018 is het traject weer opgepakt, waarbij ook het voortgezet onderwijs is aangehaakt en bureau HEMM ter advisering. Wethouder Jacob van der Heide: ‘We zijn blij dat we zover zijn dat we samen de visie kunnen vaststellen. Ook met het huisvestingsplan zijn we al een eind op weg. Waar we het als onderwijs en gemeente niet over eens worden, is de route die we kiezen: de scholen willen eerst zekerheid over de jaarlijkse financiering vanuit de gemeente. Als college stellen we voor vanuit de inhoud te blijven werken: eerst een huisvestingsplan en daarna een besluit over financiering. Het is aan de gemeenteraad om hierover een knoop door te hakken; het raakt immers de kaderstellende rol van de raad.’

Deel dit bericht!

Geef een antwoord