Algemeen

Cambridge English Certificaten voor leerlingen RSG Wolfsbos

Hoogeveen: Om leerlingen goed voor te breiden op de internationale samenleving, wordt op RSG Wolfsbos veel aandacht besteed aan internationalisering en goed taalonderwijs. Tegenwoordig zijn immers veel vervolgstudies in het Engels. Daarom kunnen leerlingen op RSG Wolfsbos naast de reguliere lessen Engels ook Cambridge English volgen.

Dit jaar zijn maar liefst 34 leerlingen geslaagd voor het Cambridge English Certificate. De certificaten zijn eind november op feestelijke wijze uitgereikt. Daarbij aanwezig was Lucy Burns van het British Learning Training Centre (BLTC), die de leerlingen een aandenken overhandigde.

Ambitie en discipline

Docent Simone Kats licht toe: “Naast de reguliere lessen willen we de leerlingen bij RSG Wolfsbos graag extra uitdaging bieden. Het Cambridge English is voor leerlingen een gelegenheid om zich goed internationaal te kunnen oriënteren. Zo worden ook colleges op hogescholen en universiteiten steeds vaker in het Engels worden gegeven en wordt er in het vervolgonderwijs veelal gewerkt met Engelse lesboeken.” Simone Kats is enorm trots op haar leerlingen en vertelt enthousiast: “Het certificaat staat symbool voor ambitie en discipline, maar bovenal staat dit certificaat voor het creëren van eigen kansen. Voor het nemen van de regie over je eigen toekomst.”

Wereldwijd erkend
Vijf jaar geleden begon RSG Wolfsbos met het aanbieden van de lessen Cambridge English.
Cambridge English bereidt leerlingen voor op de Cambridge examens die zich richten op de Europese normen met betrekking tot taalniveaus (het Europees Referentie Kader). Het Cambridge English certificaat wordt dan ook wereldwijd erkend. Het examen, afgenomen door de British Council, bestaat uit vier disciplines: lezen, schrijven, spreken en luisteren. Vanaf de brugklas wordt tijdens de lessen alleen Engels gesproken en worden volledig Engelstalige boeken gebruikt. De Cambridge English lessen sluiten hier goed bij aan.

Geef een reactie