Met veel energie op weg naar een Sportakkoord in Hoogeveen

Hoogeveen – Een sportief Hoogeveen voor een vitale samenleving! Dat is het doel voor het ‘Sportakkoord Hoogeveen’. In de afgelopen jaren is in Hoogeveen met succes ingezet op sport en bewegen. Zo is er een sterke sportinfrastructuur gecreëerd, waarbij sport structureel is ingebed binnen domeinen als welzijn, onderwijs, gezondheid en zorg. Sport levert hierbij een belangrijke bijdrage aan tal van ontwikkelingen.

Voor een inhoudelijk sterk en breed gedragen sportakkoord, zijn er het afgelopen jaar verschillende interactieve sessies geweest samen met sportfunctionarissen, onderwijs, aangepaste sport, seniorensport, sportverenigingen en sportondernemers en evenementenorganisatoren.

Om de kracht van sport nog beter te benutten werkt formateur Hans Slender van SportDrenthe aan een gedeelde Hoogeveense visie op sport en bewegen waarin de neuzen vanuit de sportaanbieders, gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijke partners allemaal dezelfde kant op gezet worden om een volgende stap te zetten. 

Deel dit bericht!

Geef een antwoord