Politiek

Verlaging tegemoetkoming in zorgkosten

Hoogeveen – Inwoners met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm en een chronische ziekte en/of beperking kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de zorgkosten.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de eigen bijdrage Wmo en Wlz en het eigen risico zorgverzekering. De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandeling besloten om de maximale vergoeding met ingang van 2020 te verlagen naar 225 euro. Het college heeft dat nu vastgelegd in een nieuw Besluit regeling meerkosten Wmo.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: