Algemeen

Hoogeveners willen een breder aanbod op de weekmarkt

Hoogeveen – Veel Hoogeveners bezoeken regelmatig de markt, die gehouden wordt op donderdagen en zaterdagen. Dat is de uitslag van een onderzoek van  www.Tip-Hoogeveen.nl Ruim een kwart van de respondenten geeft aan dit elke week te doen. De favoriete marktdag is voor de helft van de respondenten de zaterdag. 16 procent geeft de voorkeur aan de donderdag.

Bijna de helft van de bezoekers gaat vooral naar de markt vanwege de gezelligheid (49 procent). De prijzen van de koopwaar is voor 38 procent de reden om naar de markt te bezoeken. Van degenen die nooit naar de markt gaan, geeft 39 procent aan liever de gewone winkels te bezoeken en 20 procent vindt de markt niet of nauwelijks goedkoper.

Locatie
Opvallend is dat maar liefst 74 procent de Hoofdstraat als de juiste locatie ziet. Toch zijn er erg veel suggesties hoe het nog beter zou kunnen. Een aantal respondenten zou het gezelliger vinden als de kraampjes op een plein meer compact bij elkaar worden geplaatst. “Helaas kan het niet meer op de oude locatie die ook nog steeds de naam de Markt draagt”, merkt een respondent op. Vooral voor ouderen is de uitgerektheid van de huidige opzet te groot, zo vinden sommigen. Een ander pijnpunt zijn de fietsers die zich weinig aantrekken van het fietsverbod. Een marktmeester zou daarop veel strenger moeten toezien, vindt een respondent. Van de politie verwacht een andere respondent niet veel op dit gebied. Enkele respondenten raden de marktkooplui aan meer kwaliteit in het verse segment aan te bieden, meer streekproducten te verkopen en een lapjesmarkt toe te voegen. Kortom, respondenten geven aan meer variatie in het aanbod te willen zien op de weekmarkt.

Geef een reactie