Dag van de Duurzaamheid in Hoogeveen

Woensdag 27 november is de Dag van de Duurzaamheid in Hoogeveen. Ruim 100 leerlingen van RSG Wolfsbos en het Roelof van Echten College zijn door de gemeente uitgenodigd op het Alfa-college. Ze gaan aan de slag met twee actuele thema’s op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast kunnen de leerlingen meedoen aan workshops, zijn er sprekers uit het regionale bedrijfsleven en worden er rondleidingen georganiseerd.

Circulair bouwen

Zo’n rondleiding is reuze interessant want het Alfa-college zit midden in een grote verbouwing waarbij circulair bouwen het uitganspunt is. Circulair bouwen is een vorm van duurzaam bouwen waarbij de principes van circulariteit worden toegepast. Een gebouw is circulair als bij de bouw en het beheer voorraden in een gesloten kringloop worden gehouden. Het idee is prachtig en zeer noodzakelijk, want het bewustzijn groeit steeds meer dat grondstoffen een keer opraken en onze aarde uitgeput raakt. Zo’n 60 leerlingen uit de 3e en 4e klas vmbo hebben tijdens hun opleiding  een werkstuk gemaakt waarbij dat ‘circulair bouwen’ centraal staat. Aan het einde van de middag, tijdens de dag van de Duurzaamheid, gaan de leerlingen hun werkstuk presenteren. Hierbij zijn niet alleen medeleerlingen en docenten aanwezig, die vragen stellen en beoordelen. Ook de ouders van de leerlingen zijn van harte welkom.

Hergebruik kleding

De andere groep leerlingen gaat zich bezig houden met het thema ‘hergebruik van kleding’. Ook een zeer actueel thema want de kledingindustrie staat hoog in de ranglijst met de meest vervuilende industrieën. Een enorme overproductie, een meer dan gigantische afvalberg, roofbouw op grondstoffen en water en zware milieuvervuiling in de productie. Een zero-waste circulaire economie voor textiel zou niet alleen langer gebruik van de geproduceerde kleding betekenen, maar ook een betere recycling en hergebruik van materialen om uitstoot veroorzakende afvalprocessen zoals verbranding te vermijden. De leerlingen krijgen de uitdaging om te bedenken op welke duurzame manieren kleding hergebruik kan worden. Daarnaast gaan ze ook een kledingruilmarkt organiseren. Om alle ingenieuze werkstukken en creatieve ideeën vast te leggen zijn een aantal leerlingen, die de module ‘fotografie’ volgen, gevraagd om tijdens deze dag als fotografen op te treden. Zo wordt de Dag van de Duurzaamheid 2019 een onvergetelijke dag!

Energy game met de gemeenteraad

’s Avonds van 18.30 tot 21.00 uur speelt de gemeenteraad de Energy game in het Duurzaamheidscentrum van het Alfa College. De raad nodigt jongeren uit om mee te doen. Hoe moeten we in de gemeente Hoogeveen ervoor zorgen dat we volledig op duurzame energie kunnen draaien? Windmolens? Zonneparken? Accu’s? En waar moeten we alles kwijt? Denk mee over je toekomst!

Deel dit bericht!

Geef een antwoord