Aanpak veiligheid Mr Cramerweg Buitenvaart

CDA Hoogeveen is door inwoners aangesproken over de veiligheid van de Mr Cramerweg en dan met name de twee rotondes bij de Buitenvaart. Het blijkt dat door het wegslijten van de belijning, niet meer zichtbaar is of het nu om één of twee rijbanen gaat.

Er hebben onlangs diverse ongelukken plaatsgevonden op dit wegvak omdat automobilisten ten hoogte van de afslag naar de buitenste baan gaan en direct afslaan en andere automobilisten hierdoor afsnijden met aanrijdingen als gevolg. Een inwoner heeft aan CDA Hoogeveen de suggestie gedaan een lage rijbaanscheiding aan te brengen op de weg. Op deze  manier kunnen de vrachtwagens van/naar DOC de rotonde gewoon nemen, en ziet men dat het niet één brede strook asfalt is maar twee rijbanen. Kamiel Bertels, CDA raadslid heeft hierover de volgende vragen gesteld aan het College.

Vragen

  • Bent u bekend met de ongevallen die er afgelopen tijd hebben plaatsgevonden?
  • Bent u bekend met de situatie dat er nu geen wegbelijning meer is tussen de twee rijstroken op de rotondes?
  • Bent u het met ons eens dat dit aangepakt moet worden?
  • Wat vindt u van de suggestie, gedaan door de inwoner van Hoogeveen?
    • Zo ja wat gaat u ermee doen?
    • Zo nee wat gaat u doen om de veiligheid te verbeteren op deze wegdelen?
Deel dit bericht!

Geef een antwoord