Drinkwater volgend jaar duurder

Hoogeveen – Huishoudens gaan volgend jaar meer betalen voor drinkwater. Voor een gemiddeld huishouden vallen de kosten ongeveer 10 euro per jaar hoger uit.Het vastrecht voor huishoudens wordt € 66,65 en de prijs voor 1.000 liter drinkwater komt op € 0,60. Het tarief 2020 is op 14 november door de aandeelhouders van WMD vastgesteld.

De tariefstijging is nodig om de levering van veilig, schoon en betrouwbaar drinkwater ook in de toekomst op peil te houden. Daarnaast vindt een doorberekening plaats van de stijging van de personeelslasten door een nieuwe cao, hogere bouwkosten en gestegen energietarieven. Deze kosten worden gefinancierd uit de drinkwatertarieven.

Forse investering

WMD investeert de komende jaren fors in de infrastructuur voor de drinkwatervoorziening. Waar nodig worden winputten, productiestations en leidingen vervangen en uitgebreid. De verslechtering van de kwaliteit van het grondwater is daarbij een belangrijk aandachtspunt. En er is meer onderzoek en zuiveringsinspanning nodig.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord