Algemeen

Vier kleutergroepen De Schuthoek

Hoogeveen – De Schuthoek is een basisschool in de wijk Schutlanden en Erflanden en op beide locaties is in augustus gestart met een kleutergroep. Omdat er veel nieuwe gezinnen naar onze school komen, konden we al op 28 oktober op beide locaties een nieuwe kleutergroep starten omdat anders de bestaande kleutergroepen te groot zouden gaan worden.
Het was nog wel een uitdaging om hiervoor beschikbare groepsleerkrachten te krijgen, maar ook dat is gelukt! WE hebben twee nieuwe enthousiaste nieuwe collega’s kunnen verwelkomen.
De school doet het goed vanwege het fijne klimaat op de school volgens veel nieuwe ouders. Ook de nieuwe visie spreekt aan. De visie is in samenspraak met het gehele team opnieuw geformuleerd en houdt in dat de Schuthoek de kinderen meer wil gaan voorbereiden op de 21ste eeuw. Ook worden naast de talenten van de kinderen de talenten van de verschillende leerkrachten ingezet in vakspecialismen. Ook is dit goed ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. ook sport en cultuur hebben een volwaardige plaats binnen het onderwijsmenu van de school met o.a. een eigen docent bewegingsonderwijs. Het ondernemen krijgt ook in iedere groep vorm. Hiervan had de school in de afgelopen week een restaurant voor ouders, broertjes, zusjes en soms ook opa’s en oma’s. De leerlingen van groep hadden bedachten, organiseerden en serveerden een drie gangen maaltijd, wat een groot succes was! Een deel wordt hierbij altijd aan het goede doel geschonken.
Ook is er onlangs een heuse promotiefilm van de school gemaakt die door iedereen te bekijken is en een virtuele rondleiding door de school geeft op beide locaties! Het onderwijsteam van De Schuthoek is blij dat de school groeit en alle kinderen in kleine kleutergroepen kunnen worden opgevangen.
Foto: Wout Eshuis

Geef een reactie